Skip to main content

Landbruget og den europæiske grønne pagt

Et sundt fødevaresystem for mennesker og jorden

Forbindelsen mellem sunde mennesker, sunde samfund og en sund jord gør bæredygtige fødevaresystemer til en central del af den europæiske grønne pagt, som er EU's bæredygtige og inkluderende vækststrategi. Pagten skal fremme økonomien, forbedre folks sundhed og livskvalitet og sikre, at vi passer på naturen.

Det europæiske landbrugs- og fødevaresystem, der understøttes af den fælles landbrugspolitik, er allerede en global standard med hensyn til sikkerhed, forsyningssikkerhed, ernæring og kvalitet. Nu skal det også være den globale standard for bæredygtighed. Et skift til et bæredygtigt fødevaresystem kan skabe miljømæssige, sundhedsmæssige og samfundsmæssige fordele og gavne økonomien. Genopretningen efter pandemien vil få os ind på en bæredygtig vej.

EU's mål er

  • at garantere fødevaresikkerheden set i lyset af klimaforandringerne og tabet af biodiversitet
  • at reducere miljø- og klimaaftrykket for EU's fødevaresystem
  • at styrke EU's fødevaresystems modstandsdygtighed
  • at føre an i den globale omstilling til konkurrencedygtig bæredygtighed fra jord til bord.

Kommissionen har vedtaget en række forslag, der skal gøre EU's klima-, energi-, transport- og beskatningspolitikker egnet til at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. Læs mere om den konkrete udmøntning af den europæiske grønne pagt.

I fokus

Dokumenter

 

17 NOVEMBER 2020
Working with Parliament and Council to make the CAP reform fit for the European Green Deal
English
(1.98 MB - PDF)
Download
14 JANUAR 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(PDF)
Download
17 NOVEMBER 2020
Questions and answers on the CAP reform
English
(PDF)
Download
28 JUNI 2021
Commission recommendations for Common Agricultural Policy national strategic plans
English
(5.95 KB - HTML)
Download
24 MARTS 2021
EU Organic Action Plan factsheet
English
(PDF)
Download