Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. (в поети задължения)

Данни

Дата на публикуване
22 януари 2021

Файлове

22 ЯНУАРИ 2021
Multiannual Financial Framework 2021-2027 (in commitments) - Current prices
English
(190.83 KB - PDF)
Изтегляне
22 ЯНУАРИ 2021
Multiannual Financial Framework 2021-2027 (in commitments) - 2018 prices
English
(174.04 KB - PDF)
Изтегляне
30 АПРИЛ 2021
The EU’s 2021-2027 long-term budget & NextGenerationEU: Facts and Figures
English
(264.82 KB - HTML)
Изтегляне