Skip to main content

L-ambjent u l-agrikoltura
Tipprovdi links għal informazzjoni dwar politiki u azzjonijiet ewlenin tal-UE biex jippromwovu u jiżguraw agrikoltura sostenibbli.

L-użu tal-art u l-politika dwar il-klima
Skopri aktar dwar ir-rwol tal-użu tal-art fl-assorbiment, l-emissjonijiet u l-ħżin tal-gassijiet serra u l-oqfsa internazzjonali li jirregolaw l-emissjonijiet u l-assorbiment mill-użu tal-art. 

Il-bijofjuwils u t-tibdil fl-użu tal-art
Kif il-bijofjuwils qed jipprovdu alternattiva rinnovabbli għall-fjuwils fossili u r-regoli dwar il-ġlieda kontra t-tibdil indirett fl-użu tal-art.