Skip to main content

Transporta drošums

ES politika transporta drošuma un satiksmes drošības jomā; to aviosabiedrību saraksts, kuru darbība ES teritorijā ir aizliegta vai ierobežota.

Ceļu satiksmes drošība
ES ceļu satiksmes drošības politika, satiksmes noteikumi ES valstīs, ieteikumi satiksmes dalībnieku (tostarp velosipēdistu un gājēju) drošības uzlabošanai, statistika ceļu satiksmes drošības jomā.

Aizliegto aviosabiedrību saraksts
Noskaidrojiet, kurām aviosabiedrībām aizliegts darboties Eiropā vai kuru darbība ir ierobežota. ES aviācijas drošības politika.

ES pasākumi saistībā ar satiksmes un transporta drošību
Drošības politika ES ceļu, dzelzceļa, gaisa un jūras transporta jomā, satiksmes drošība Eiropas Savienībā.