Skip to main content

Bezpečnost dopravy

Politiky EU týkající se bezpečnosti dopravy, letecké společnosti se zákazem nebo omezením provozu

Bezpečnost silničního provozu
Politika EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu, pravidla silničního provozu v členských státech EU, bezpečnostní pokyny pro účastníky silničního provozu (včetně chodců a cyklistů), statistiky o bezpečnosti silničního provozu.

Zakázané letecké společnosti
Letecké společnosti se zákazem nebo omezením provozu v Evropě, politika EU v oblasti bezpečnosti letectví.

Opatření EU v zájmu bezpečnosti dopravy
Politika EU bezpečnosti pro silniční, železniční, leteckou a námořní dopravu, ochrana dopravy před protiprávními činy.