Skip to main content

Handel med länder utanför EU

Här hittar du information om regler för import och export av varor från och till EU, tulltaxebestämmelser och EU:s handelspolitik och handelsavtal.