Skip to main content

Europos fiskalinė valdyba

Europos fiskalinė valdyba (EFV) yra nepriklausoma patariamoji Europos Komisijos įstaiga.

Įgaliojimai

Valdyba buvo įsteigta po penkių pirmininkų pranešimo „Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas“, siekiant sustiprinti esamą ekonomikos valdymo sistemą.

Pagrindinės Europos fiskalinės valdybos užduotys:

  • vertinti Europos Sąjungos fiskalinės sistemos įgyvendinimą ir esamos fiskalinės krypties tinkamumą euro zonoje ir nacionaliniu lygmeniu,
  • teikti siūlymus dėl būsimos Europos Sąjungos fiskalinės sistemos raidos,
  • remiantis ekonominiu vertinimu, vertinti visai euro zonai tinkamas perspektyvias fiskalinės politikos kryptis ir tinkamas nacionalinės fiskalinės politikos kryptis, laikantis Stabilumo ir augimo pakto taisyklių,
  • bendradarbiauti su nacionalinėmis nepriklausomomis fiskalinėmis tarybomis,
  • teikti atskiras konsultacijas Komisijos Pirmininkui.

Sudėtis

2019 m. balandžio mėn. Europos Komisija nusprendė pratęsti Europos fiskalinės valdybos įgaliojimus antrai trejų metų kadencijai, kuri prasidėjo 2019 m. spalio 20 d.

2020 m. rugsėjo 9 d. Europos Komisija paskyrė Xavierą DEBRUNĄ nauju Europos fiskalinės valdybos nariu trejų metų kadencijai.

THYGESEN Niels

Pirmininkas
THYGESEN Niels

Kopenhagos universiteto tarptautinės ekonomikos profesorius emeritas ir buvęs vyriausybių ir tarptautinių institucijų konsultantas (Danija).

12 BIRŽELIS 2017
CV - Niels Thygesen
English
(220.6 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

BEETSMA Roel

Narys
Professor Roel Beetsma

Amsterdamo universiteto profesorius ir Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas (Nyderlandai).

25 SPALIS 2022
CV - Roel Beetsma
English
(95.6 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

BORDIGNON Massimo

Narys
BORDIGNON Massimo

Milano katalikiškojo universiteto profesorius ir buvęs Ekonomikos ir finansų departamento direktorius (Italija).

25 SPALIS 2022
CV - Massimo Bordignon
English
(72.77 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

DEBRUN Xavier

Narys
DEBRUN Xavier

Belgijos nacionalinio banko tyrimų departamento patarėjas.                                          

25 SPALIS 2022
CV - Xavier Debrun
English
(91.37 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

SZCZUREK Mateusz

Narys
Szczurek Mateusz

Buvęs finansų ministras, Varšuvos universiteto dėstytojas ir ERPB asocijuotasis direktorius (Lenkija).  

25 SPALIS 2022
CV - Mateusz Szczurek
English
(97.94 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Sekretoriatas

LARCH Martin

Sekretoriato vadovas
LARCH Martin

Europos fiskalinės valdybos sekretoriato vadovas.

Sekretoriatą sudaro sekretoriato vadovas ir apibrėžtas užduotis vykdantys pagalbiniai darbuotojai. Sekretoriato funkcijos:

  1. Padeda Valdybai priimti sprendimus organizuodamas Valdybos posėdžius.
  2. Teikia kokybišką analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą Valdybai, vadovaujant pirmininkui.
  3. Užtikrina bendradarbiavimą su nacionalinėmis fiskalinėmis tarybomis.

Ataskaitos ir leidiniai

Moksliniai tyrimai

Atitikties stebėjimo priemonė

Kelerius pastaruosius metus Europos fiskalinės valdybos sekretoriatas rinko informaciją apie ES valstybių narių biudžeto politiką, susijusią su Stabilumo ir augimo pakto (SAP) taisyklėmis. Rezultatai apibendrinti ir pateikti patogioje naudoti ATITIKTIES STEBĖJIMO PRIEMONĖJE. Priemonės reikmėms naudojamoje duomenų bazėje vertinami skaitiniai, o ne teisiniai SAP taisyklių atitikties aspektai. Atsiribojus nuo teisinių interpretacijų ar įstatymo raidės arba dvasios leidžiamos veiksmų laisvės, priemonėje grynai kiekybiniu požiūriu vertinama, ar atitinkami suvestiniai fiskaliniai rodikliai – biudžeto balansas, skolos ir BVP santykis arba valdžios sektoriaus išlaidos – kito taip, kaip iš esmės numatyta taisyklėse, ar ne.

Dokumentai

13 LAPKRITIS 2017
Factsheet: the European Fiscal Board
English
(92.92 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Penkių pirmininkų pranešimas

2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1937, kuriuo įsteigiama nepriklausoma patariamoji Europos fiskalinė valdyba

2016 m. vasario 12 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/221, iš dalies keičiantis Sprendimą (ES) 2015/1937, kuriuo įsteigiama nepriklausoma patariamoji Europos fiskalinė valdyba

Pakeistos Europos fiskalinės valdybos darbo tvarkos taisyklės

Europos fiskalinė valdyba: Kausimai ir atsakymai

Renginiai

Europos fiskalinės valdybos renginiai

RENGINYS | 2022 m. liepos 11 d.

Event 11 July EFB

Liepos 11 d. Euro grupės susitikime EFV pirmininkas su euro zonos finansų ministrais aptarė naujausią vertinimo ataskaitą.

RENGINYS | 2022 m. birželio 22 d.

Birželio 22 d. Briuselyje Europos fiskalinės valdybos pirmininkas pateikė Komisijos nariams naujausią tinkamos euro zonos fiskalinės politikos krypties vertinimo ataskaitą.

Niels at College

RENGINYS | 2022 m. birželio 20 d.

Birželio 20 d. Europos fiskalinės valdybos pirmininkas skaitė pranešimą konferencijoje „Portugalijos viešųjų finansų tarybos dešimtmetis“. Portugalijos viešųjų finansų taryba minėjo vyresniosios valdybos paskyrimo 10 metų sukaktį.

Niels Lisbon

(Rafaelio G. Antunes nuotrauka / Portugalijos viešųjų finansų taryba)

RENGINYS | 2022 m. birželio 20 d.

Europos fiskalinė valdyba susitiko su TVF dėl už euro zoną atsakingų TVF darbuotojų vizito 2022 m.

IMF visit

RENGINYS | 2022 m. gegužės 19 d.

EFB 19 May event

Gegužės 19 d. EFV nariai susitiko su vykdomuoju Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju V. Dombrovskiu ir pasikeitė nuomonėmis apie fiskalinės politikos kryptis.

RENGINYS | 2022 m. gegužės 12 d.

Gegužės 12 d. EFV pirmininkas ir valdybos nariai susitiko su Komisijos nariu P. Gentiloni ir pasikeitė nuomonėmis įvairiais fiskalinės politikos klausimais.

Viešieji finansai ir klimato kaita popandeminėje eroje |  Ketvirtoji metinė Europos fiskalinės valdybos konferencija |  2022 m. vasario 25 d.

EFB 25 February event

Europos fiskalinės valdybosmetinės konferencijos „Viešieji finansai ir klimato kaita popandeminėje eroje“ vaizdo įrašas. Galutinė konferencijos programa.

Vaizdo pranešimai, dokumentai ir konferencijos pranešimai.

RENGINYS | 2022 m. sausio 25 d.

25 January 2022 EFB event

2022 m. sausio 25 d. EFV nariai susitiko su Komisijos nariu Paolo Gentiloni ir pasikeitė nuomonėmis dėl ekonomikos valdymo peržiūros.

RENGINYS | 2022 m. sausio 11 d.

meeting EVP Dombrovskis

Sausio 11 d. EFV pirmininkas Nielsas Thygesenas ir valdybos nariai susitiko su vykdomuoju Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju V. Dombrovskiu ir aptarė 2022 m. EFV darbo programą, taip pat pasikeitė nuomonėmis dėl ES ekonomikos valdymo peržiūros.

RENGINYS | 2021 m. lapkričio 18 d.

EFB event Nov 18

EFV pirmininkas Nielsas Thygesenas pateikė 2021 m. ataskaitą Europos Parlamento ECON komitetui. 

RENGINYS | 2021 m. lapkričio 10 d.

Event fifth report presentation

Lapkričio 10 d. Briuselyje Europos fiskalinės valdybos pirmininkas pateikė Komisijos nariams naujausią valdybos metinę ataskaitą.

RENGINYS | 2021 m. spalio 25 d.

EFB 25 october event

Už euro zoną atsakingų TVF darbuotojų vizito proga, Europos fiskalinė valdyba su TVF pasikeitė nuomonėmis apie ES fiskalinę politiką.

RENGINYS | 2021 m. gegužės 19 d.

EFB meeting 19 May 2021

Europos fiskalinė valdyba susitiko su TVF dėl už euro zoną atsakingų TVF darbuotojų vizito 2021 m. Daugiausia diskutuota apie fiskalinės srities įvykius ir perspektyvas.

RENGINYS | 2021 m. balandžio 23 d.

EFB 23 April event

CSEP ir TVF aukšto lygio apskritojo stalo diskusijose Nielsas Thygesenas apžvelgė ES fiskalinės sistemos istoriją ir rezultatus: Apskritojo stalo diskusijos | Tvarių finansų ir vidutinio laikotarpio fiskalinių sistemų užtikrinimas. Tarptautinė patirtis ir aktualumas Indijai. CSEP

RENGINYS | 2021 m. balandžio 21 d.

EFB 21 April Event

Aukšto lygio ESM seminare dėl skolų tvarumo EFV narys Xavieras Debrunas įspėjo neignoruoti skolų pokyčių mažų palūkanų normų laikais.

RENGINIAI | 2021 m. kovo 11 d.

eunifi 4

EFV pirmininkas aptarė būsimą Stabilumo ir augimo pakto raidą, atsižvelgdamas į neseniai vykusio ES nepriklausomų fiskalinių institucijų tinko posėdžio rezultatus.

oecd 18

EFV su EBPO pasikeitė nuomonėmis dėl ES ekonomikos valdymo sistemos.

RENGINYS | 2021 m. vasario 26 d.

EFB 26 February event

Europos fiskalinės valdybos konferencija tema „Didelės skolos, mažos palūkanų normos ir nuokrypių zonos įvykiai. Taisyklėmis grindžiamos fiskalinės sistemos esant sunkumams“. Išsami konferencijos programa.

NAUJA! Nesutrumpintos kalbos, dokumentai ir pranešimai.

RENGINYS | 2021 m. sausio 28 d.

EFB event 21Jan

EFV pirmininkas dalyvavo iškilios politikos specialistų grupės diskusijose per šių metų ECFIN internetinį fiskalinės politikos seminarą, kurio auditoriją sudarė beveik 400 dalyvių.

RENGINYS | 2020 m. liepos 1 d.

EFB event 1 July

Europos fiskalinės valdybos pirmininkas Briuselyje pristatė naujausią euro zonos fiskalinės politikos ataskaitą. Jis susitiko su Komisijos Pirmininke Ursula von der Leyen ir Komisijos nariais, kad aptartų pagrindinius naujosios analizės aspektus.

RENGINYS | 2020 m. kovo 2 d.

The EFB chair contributed to a high-level panel at the ECB on fiscal policy challenges at the current juncture

EFV pirmininkas dalyvavo ECB aukšto lygio darbo grupėje aptariant fiskalinės politikos klausimus esamomis aplinkybėmis. Šis darbas subūrė Europos centrinių bankų sistemos ir nepriklausomų fiskalinių institucijų viešųjų finansų ekspertus.

RENGINYS | 2020 m. vasario 28 d.

EFB Conference 28 February 2020

Europos fiskalinės valdybos konferencija „Europos fiskalinės sistemos peržiūra“, organizuojama kartu su Ekonominės politikos tyrimų centru (CEPR) ir Amsterdamo Europos studijų centru (ACES). Išsami konferencijos programa.

Kaip parodė naujausia Europos fiskalinės valdybos ES fiskalinių taisyklių vertinimo ataskaita, nuomonės apie dabartinę Europos fiskalinę sistemą yra mažų mažiausiai nevienareikšmės. Vyksta rimtos diskusijos, kaip jas reikėtų pakeisti. Šioje konferencijoje bus dar kartą aptartos ES fiskalinės taisyklės. Be to, ES sistema bus svarstoma plačiau – t. y., bus įvertinta, ar reikėtų centrinių fiskalinių pajėgumų ir novatoriškų priemonių, tuo tikslu visiškai atnaujinant dabartinę fiskalinę sistemą.

NAUJA! Nesutrumpinti įrašai, dokumentai ir pranešimai.

RENGINYS | 2020 m. sausio 28 d.

EFB ECFIN

Kartu su aukšto lygio TVF, EBPO ir ECB atstovais Europos fiskalinė valdyba dalyvavo diskusijoje „Fiskalinės taisyklės Europoje. Sistema ir vykdymo užtikrinimas“, kurią Briuselyje surengė Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas. 

RENGINYS | 2020 m. sausio 15 d.

EFB icon

Ieškoma kandidatų į laisvą Europos fiskalinės valdybos nario vietą. Kvietimas pareikšti susidomėjimą paskelbtas Oficialiajame leidinyje 2020/C 13/08.

RENGINYS | 2020 m. sausio 17 d.

EFB EVENT 17012020

Europos Parlamento Briuselyje suorganizuotame renginyje Europos fiskalinės valdybos sekretoriato vadovas Martinas Larch turėjo progą pabendrauti su nacionalinių parlamentų atstovais.

RENGINYS | 2019 m. gruodžio 11 d.

Workshop of the ECON committee of the European Parliament

© European Union 2019 – EP/photographer

Nielsas Thygesenas dirbo ekspertų grupėje, kuri buvo pakviesta į Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto praktinį seminarą aptarti, kaip būtų galima supaprastinti Stabilumo ir augimo paktą: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

RENGINYS | 2019 m. lapkričio 18 d.

EFB 18 November event

Mateuszas Szczurekas ir Martinas Larch lankėsi Prahoje, kur susitiko su pačios jauniausios nepriklausomos nacionalinės fiskalinės institucijos – Čekijos fiskalinės tarybos – atstovais. Susitikimas, kurį finansavo ES atstovybė, buvo puiki proga pasikeisti nuomonėmis ir patirtimi.

RENGINYS | 2019 m. lapkričio 15 d.

15 November 2019 EFB Event

2019 m. lapkričio 15 d. Europos fiskalinės valdybos narys prof. Roel Beetsma dalyvavo Metinėje mokslinių tyrimų konferencijoje, surengtoje Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato, į kurią jis buvo pakviestas aptarti Olivier Blanchard dokumento dėl fiskalinės politikos žemų palūkanų normų aplinkoje.  

RENGINYS | 2019 m. rugsėjo 24 d.

Event 24 09 2019

Rugsėjo 24 d., antradienį, Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas Europos Parlamente Briuselyje pristatė valdybos atliktą bendros fiskalinės politikos krypties euro zonoje 2020 m. vertinimą.

RENGINYS | 2019 m. rugsėjo 14 d.

EFB 14092019 event

2019 m. rugsėjo 14 d., šeštadienį, Helsinkyje vykusiame neoficialiame ECOFIN tarybos posėdyje Europos fiskalinės valdybos pirmininkas Nielsas Thygesenas pristatė naujausią Valdybos parengtą ES fiskalinių taisyklių veiksmingumo ataskaitą.

RENGINYS | 2019 m. liepos 8 d.

EFB event 09 July 2019

Liepos 8 d., pirmadienį, Europos fiskalinės valdybos (EFV) pirmininkas prof. N. Thygesenas dalyvavo Briuselyje vykusiame finansų ministrų susitikime. Jis pristatė EFV atliktą bendros fiskalinės politikos krypties euro zonoje 2020 m. vertinimą, kuris susitikime buvo aptartas. Prieš posėdį prof. N. Thygesenas susitiko su Euro grupės pirmininku Mario Centeno.

EFV RENGINYS | 2019 m. birželio 25 d.

250620119 efb event

2019 m. birželio 25 d., antradienį, Europos fiskalinė valdyba paskelbė bendros fiskalinės politikos krypties euro zonoje 2020 m. vertinimą. Valdyba padarė išvadą, kad arti savo potencialo veikiančios ekonomikos sąlygomis visai euro zonai 2020 m. tinka neutrali fiskalinės politikos kryptis.

EFV RENGINYS | 2019 m. vasario 28 d.

First Workshop by the European Fiscal Board

2019 m. vasario 28 d., ketvirtadienį, Briuselyje įvyko pirmasis Europos fiskalinės valdybos seminaras. Jo tikslas buvo pasikeisti geriausia patirtimi siekiant didesnio ilgalaikio nepriklausomų fiskalinių institucijų veiksmingumo.

Išorės renginiai

RENGINYS | 2019 m. vasario 4–5 d.

Meeting MS Lisbon OECDNetwork
copyright OECD

2019 m. vasario 4–5 d. Europos fiskalinės valdybos (EFV) narys Mateuszas Szczurekas dalyvavo 11-ajame metiniame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parlamentinių biudžeto pareigūnų ir nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo susitikime Lisabonoje. Susitikimas suteikė puikią progą supažindinti tarptautinę auditoriją su EFV darbu ir pasikeisti geriausia patirtimi su kitomis nepriklausomomis fiskalinėmis institucijomis.

RENGINYS | 2018 m. lapkričio 28 d.

EFB 28 November 2018 event

Lapkričio 28 d., ketvirtadienį, Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas Europos stabilumo mechanizmo (ESM) organizacijai Liuksemburge pristatė 2018 m. Valdybos metinę ataskaitą.

RENGINYS | 2018 m. lapkričio 22 d.

efb-bruegel.png

Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas ekspertų grupei „Bruegel“ Briuselyje pristatė 2018 m. Valdybos metinę ataskaitą. Renginio vaizdo įrašas pateikiamas „Bruegel“ interneto svetainėje.

RENGINYS | 2018 m. lapkričio 22 d.

eff-ep.jpg

Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, EFV sekretoriato atstovė Eloïse Orseau pristatė 2018 m. metinę ataskaitą Europos Parlamente, susitikime su nacionalinių parlamentų administracijų atstovais. Šio seminaro tikslas buvo stiprinti ES nacionalinių parlamentų administracijų bendradarbiavimą ir išplėsti jų žinias apie pagrindinius Europos semestro proceso etapus ir priemones dalijantis žiniomis ir keičiantis gerąja patirtimi.

RENGINYS | 2018 m. liepos 3–4 d.

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

2018 m. liepos 3–4 d. Europos fiskalinės valdybos (EFV) narys Mateuszas Szczurekas dalyvavo 10-ajame metiniame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parlamentinių biudžeto pareigūnų ir nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo susitikime Seule. Susitikimas suteikė puikią progą supažindinti tarptautinę auditoriją su EFV darbu ir pasikeisti geriausia patirtimi su kitomis nepriklausomomis fiskalinėmis institucijomis.

RENGINYS | 2018 m. liepos 2 d.

EFB event 2 July 2018

Liepos 2 d., pirmadienį, Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas ekspertų grupei „Bruegel“ Briuselyje pristatė naujausią ataskaitą.

RENGINYS | 2018 m. birželio 18 d.

EFB event 18 June 2018

Birželio 18 d., pirmadienį, Europos fiskalinė valdyba pateikė žiniasklaidai savo naujausią ataskaitą. Joje įvertinama makroekonominė padėtis, perspektyvos euro zonoje ir pateikiama nepriklausomų rekomendacijų dėl fiskalinės politikos bendros krypties bendros valiutos erdvėje. Joje taip pat aptariama, kaip pagerinti fiskalinę ekonominės ir pinigų sąjungos struktūrą.

RENGINYS | 2018 m. gegužės 10 d.

Roel Beetsma

2018 m. gegužės 10 d. Europos fiskalinė valdyba dalyvavo baigiamojoje mokslinių tyrimų projekto ADEMU konferencijoje, surengtoje Europos universitetiniame institute Florencijoje. Mokslinių tyrimų projekto ADEMU tikslas – iš naujo įvertinti bendrą ES ir ypač euro zonos fiskalinę ir pinigų sistemą. Europos fiskalinės valdybos narys ir Amsterdamo universiteto ekonomikos profesorius Roelis Beetsma buvo pakviestas kalbėti politikos ekspertų grupėje tema Nauja ekonominės ir pinigų sąjungos fiskalinė ir pinigų sistema? ES institucijų Pirmininkų 2018 m. veiksmų planas.

RENGINYS | 2018 m. balandžio 12 d.

EFB event 12 April

2018 m. balandžio 12 d. – Europos fiskalinės valdybos pirmininkas profesorius Nielsas Thygesenas Lisabonoje susitiko su Euro grupės pirmininku Portugalijos finansų ministru Mário Centeno. Tą pačią dieną jis taip pat kalbėjosi su Portugalijos nepriklausomos fiskalinės tarybos nariais.

RENGINYS | 2018 m. kovo 22 d.

EFB event 22 March 2018

2018 m. kovo 22 d. Europos fiskalinė valdyba dalyvavo 20-ajame „Banca d’Italia“ viešųjų finansų seminare „Fiskaliniai euro zonos uždaviniai: instituciniai ir politikos sprendimai“. Valdybos narys Roelis Beetsma buvo pakviestas į politikos ekspertų grupės diskusijas aptarti dabartinės ES fiskalinės sistemos. Prieš šias diskusijas buvo pristatyta Europos fiskalinės valdybos 2017 m. metinė ataskaita.

Kontaktiniai duomenys