Skip to main content

Arenguabi planeerimine ja prioriteetide seadmine

Planeerimisprotsessi ülevaade, kuidas seatakse prioriteete, poliitika integreerimine, rahastamine.