Skip to main content

Europos piliečių iniciatyva

Kaip pradėti piliečių iniciatyvą ir prašyti Europos Komisijos pasiūlyti naują teisės aktą.

Kas yra piliečių iniciatyva?

Europos piliečių iniciatyva – tai būdas jums ir kitiems europiečiams aktyviai dalyvauti formuojant ES politiką.

Jei norite, kad ES imtųsi veiksmų konkrečiu klausimu, galite pradėti piliečių iniciatyvą ir paraginti Europos Komisiją pasiūlyti naują ES teisės aktą tuo klausimu.

Kad iniciatyvą apsvarstytų Komisija, reikia, kad jai pritartų ir ją pasirašytų 1 mln. piliečių iš visos ES.

Daugiau informacijos apie Europos piliečių iniciatyvą

Kaip parengti iniciatyvą?

Prieš pradedant iniciatyvą, reikia sukurti organizatorių grupę.

Ją turėtų sudaryti bent 7 ES piliečiai, gyvenantys bent 7 skirtingose ES šalyse. Jie neturi būti 7 skirtingų šalių piliečiai, bet turi būti sulaukę amžiaus, nuo kurio jų šalyje galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

Tuomet turite Komisijai pateikti registracijos prašymą. Prieš registruodama jūsų pasiūlytą iniciatyvą Komisija patikrins tam tikrus teisinius kriterijus, visų pirma, ar jūsų pasiūlymas priklauso sričiai, kurioje ji turi įgaliojimus veikti.   

Užregistravus jūsų iniciatyvą galite nustatyti piliečių pritarimo pareiškimų rinkimo visoje ES pradžios datą.

Pradėkite piliečių iniciatyvą

Sužinokite daugiau apie piliečių iniciatyvą, diskutuokite, megzkite ryšius ir gaukite patarimų

Kaip gauti atsakymą ir daryti poveikį?

Jūsų iniciatyva turi atitikti tam tikras sąlygas, be kita ko:

  • bent 1 mln. galiojančių surinktų parašų,
  • pasirašiusieji turi būti bent iš 7 ES šalių (įskaitant minimalų parašų skaičių iš kiekvienos šalies).

Jei jūsų iniciatyva tenkins visas sąlygas, Komisija ją svarstys.

Per 1 mėnesį:

  • su jumis susitiks ES pareigūnai.

Per 3 mėnesius:

  • Europos Parlamente bus surengtas viešas svarstymas, per kurį galėsite paaiškinti savo iniciatyvą.

Per 6 mėnesius:

  • Komisija pateiks oficialų atsakymą ir paaiškins, kodėl ji remdamasi jūsų pasiūlymu siūlys naują teisės aktą arba jo nesiūlys.

Daugiau informacijos apie iniciatyvas, dėl kurių pateiktas atsakymas