Skip to main content
Agenție executivăCINEA

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) gestionează programele Comisiei Europene care contribuie la decarbonizare și la creșterea economică durabilă.

Noutăți

Noutăți de la CINEA

Evenimente CINEA viitoare

Responsabilități

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu gestionează următoarele programe ale UE:

  • Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) 
  • Orizont Europa
  • Fondul pentru inovare
  • Programul LIFE
  • Mecanismul UE de finanțare a energiei din surse regenerabile
  • Mecanismul pentru o tranziție justă
  • Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură 

Această agenție gestionează programe în sprijinul politicilor legate de:

Mobility and Transport

Energie

Climate action

Declarație de misiune și organigramă 

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Raportul de activitate – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Programul anual de lucru – linia bugetară pentru anumite politici și programe de finanțare pentru anul curent

Conducere și organizare

Contact

Nume
Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA)
E-mail
Număr de telefon
+32 2 299 11 11 (centrala Comisiei)
Adresă poștală
Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), Comisia Europeană, W910, 1049 Bruxelles, Belgia