Pereiti prie pagrindinio turinio
Vykdomoji įstaigaCINEA

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) administruoja Europos Komisijos programas, kuriomis padedama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir skatinti tvarų augimą.

Naujienos

CINEA naujienos

Būsimi CINEA renginiai

Pareigos

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga administruoja šias ES programas:

  • Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP), 
  • programą „Europos horizontas“,
  • Inovacijų fondą,
  • programą LIFE,
  • ES atsinaujinančiųjų išteklių energijos finansavimo mechanizmą,
  • Teisingos pertvarkos mechanizmą,
  • Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondą. 

Įstaiga administruoja programas, kuriomis remiama šių sričių politika:

Mobility and Transport

Energetika

Climate action

Misijos aprašymas ir organizacinė schema 

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Vadovybė ir organizacinė struktūra

2023 M. LAPKRIČIO 15 D.
CINEA Organisation Chart
English
(23.71 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Kontaktiniai duomenys

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA)

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA)
E. paštas
cineaatec [dot] europa [dot] eu
Telefono numeris
+32 2 299 11 11 (Komisijos operatorius)
Pašto adresas
Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA), European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija