Skip to main content
Výkonná agenturaCINEA

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) řídí programy Evropské komise, které přispívají k dekarbonizaci a udržitelnému růstu.

Novinky

Aktuálně z CINEA

Nadcházející akce agentury CINEA

Oblast činnosti

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí řídí tyto programy EU:

  • Nástroj pro propojení Evropy 
  • Horizont Evropa
  • Inovační fond
  • Program LIFE
  • Mechanismus EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů
  • Mechanismus pro spravedlivou transformaci
  • Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond 

Tato agentura řídí programy na podporu politik týkajících se:

Mobility and Transport

Energetika

Climate action

Mandát a organizační schéma 

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

Vedení a organizace

Kontakt

Jméno/Název
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA)
E-mail
Telefonní číslo
+32 2 299 11 11 (ústředna Komise)
Poštovní adresa
Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA), Evropská komise, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie