Skip to main content
Generalinis direktoratasEAC

Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros departamentas

Šis Komisijos padalinys atsakingas už ES švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros politiką. 

Pareigos

Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Padalinys taip pat remia šią politiką ir prioritetus įvairiais projektais ir programomis. Tai, be kita ko:

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2020–2024 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Vadovybė ir organizacinė struktūra

1 VASARIS 2023
EAC - Organisation chart
English
(341.61 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas
Telefono numeris
+32 2 299 11 11 (Komisijos operatorius)
Pašto adresas
Directorate-General for Education and Culture, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija