Skip to main content
Ard-stiúrthóireachtEAC

Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr

Is faoi chúram na hArd-Stiúrthóireachta seo de chuid an Choimisiúin atá beartas an Aontais Eorpaigh maidir le hoideachas, an óige, spórt agus cultúr. 

Freagrachtaí

Is í AS EAC a fhorbraíonn agus a chuireann i gcrích beartais an Choimisiúin maidir le:

Tacaíonn an roinn leis na beartais agus na tosaíochtaí sin trí réimse leathan tionscadal agus clár chomh maith, go sonrach na cinn seo:

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, gníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – an méid atá bainte amach ag an roinn agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe

An clár oibre bliantúil – an líne bhuiséid do bheartais áirithe agus cláir mhaoiniúcháin sa bhliain reatha

Ceannaireacht agus eagrúchán

1 FEABHRA 2023
EAC - Organisation chart
English
(341.61 KB - PDF)
Íoslódáil

Teagmháil

Ainm
An Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11 (Lasc-chlár an Choimisiúin)
Seoladh poist
Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir, An Coimisiún Eorpach, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg