Skip to main content
PeadirektoraatEAC

Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat

See komisjoni talitus vastutab ELi poliitika eest hariduse, noorte, spordi ja kultuuri valdkonnas. 

Ülesanded

Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:

Talitus toetab neid poliitikasuundi ja prioriteete ka mitmesuguste projektide ja programmide kaudu, mis on eelkõige järgmised:

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2020–2024

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Iga-aastane tööprogramm – jooksva aasta konkreetse poliitikastrateegia või toetuskava eelarverida

Juhtkond ja struktuur

1 VEEBRUAR 2023
EAC - Organisation chart
English
(341.61 KB - PDF)
Laadige alla

Kontaktandmed

Nimi
Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat
Telefoninumber
+32 2 299 11 11 (komisjoni keskjaam)
Postiaadress
Hariduse ja kultuuri peadirektoraat, Euroopa Komisjon, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia