Skip to main content
ĢenerāldirektorātsEAC

Izglītība, jaunatne, sports un kultūra

Šis Komisijas dienests ir atbildīgs par ES politiku izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras jomā. 

Pienākumi

EAC ĢD izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:

Šis dienests arī atbalsta šīs politikas jomas un prioritātes, izmantojot dažādus projektus un programmas, jo īpaši:

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma — pārskats par rezultātiem, kas iestādes mērogā sasniedzami kārtējā gadā

Stratēģiskais plāns — dienesta stratēģija, mērķi 2020.–2024. gadam

Vadības plāns — prognozētie dienesta rezultāti, aktivitātes un resursi kārtējam gadam

Gada darbības pārskats — dienesta paveiktais, iepriekšējā gadā izmantotie resursi

Gada darba programma — budžeta pozīcija konkrētām politikas jomām un finansēšanas programmām kārtējam gadam

Vadība un organizācija

1 FEBRUĀRIS 2023
EAC - Organisation chart
English
(341.61 KB - PDF)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija

Nosaukums
Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
Directorate-General for Education and Culture, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija