Skip to main content
Ard-stiúrthóireachtCOMM

Cumarsáid

Is í Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide atá freagrach as beartais an Aontais a mhíniú do dhaoine lasmuigh den Aontas. Coinníonn sí an Coimisiún ar an eolas faoi imeachtaí polaitiúla agus faoi threochtaí i dtuairimí an phobail agus sna meáin. 

Freagrachtaí

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – an méid atá bainte amach ag an roinn agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe

An clár oibre bliantúil – an líne bhuiséid do bheartais agus do chláir mhaoiniúcháin áirithe sa bhliain reatha

Ionad Teagmhála Europe Direct

Léigh na tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí ina bhfuil staitisticí faoi na fiosruithe a láimhseáil Ionad Teagmhála Europe Direct

Ceannaireacht agus eagrúchán

1 MÁRTA 2023
Communication - Organisation chart
English
(613.13 KB - PDF)
Íoslódáil

Teagmháil

Ainm
Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11 (Lasc-chlár an Choimisiúin)
Seoladh poist
Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide, An Coimisiún Eorpach, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg