Skip to main content
Generalni direktoratGD COMM

Sporočilo

Generalni direktorat za komuniciranje je služba Komisije, odgovorna za razlago evropskih politik javnosti. Komisijo obvešča o razvoju političnih dogodkov, spremlja trende v javnem mnenju in medijih. 

Pristojnosti

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2020–2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Kontaktni center Europe Direct

Preberite letna poročila o dejavnostih s statističnimi podatki o poizvedbah, ki jih obravnava kontaktni center Europe Direct

Vodstvo in organiziranost

1 MAREC 2023
Communication - Organisation chart
English
(613.13 KB - PDF)
Prenesi

Kontakt

Ime
Generalni direktorat za komuniciranje
Telefonska številka
+32 22991111 (telefonska centrala Komisije)
Poštni naslov
Generalni direktorat za komuniciranje, Evropska komisija, 1049 Bruselj, Belgija