Skip to main content
GeneraldirektoratCOMM

Kommunikation

Generaldirektoratet för kommunikation har till uppgift att förklara EU:s politik för journalister och allmänheten och informera kommissionen om den politiska utvecklingen och allmänna opinionen i EU. 

Ansvarsområden

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2020–2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årligt arbetsprogram – budgetpost för vissa initiativ och finansieringsprogram för innevarande år

Europa direkts kontaktcentrum

Läs de årliga verksamhetsrapporterna med statistik om frågor som Europa direkt har hanterat.

Ledning och organisation

16 JANUARI 2023
Communication - Organisation chart
English
(612.24 KB - PDF)
Ladda ner

Kontakt

Namn
Generaldirektoratet för kommunikation
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Postadress
Generaldirektoratet för kommunikation, Europeiska kommissionen, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien