Skip to main content

Отношения с държави извън ЕС

ЕС поддържа връзки и партньорства с държави извън ЕС, както на двустранно, така и на регионално равнище.