Skip to main content

Odnosi sa zemljama koje nisu članice EU-a

EU održava odnose i partnerstva sa zemljama koje nisu članice EU-a, kako na bilateralnoj tako i na regionalnoj razini.