Skip to main content

EU na konferenci o podnebnih spremembah COP26

Evropska komisija je ob koncu podnebne konference COP26 podprla konsenz, ki ga je po dveh tednih intenzivnih pogajanj doseglo več kot 190 držav. Konferenca COP26 je potrdila pravilnik za Pariški sporazum in cilje sporazuma, ki še naprej omogočajo zmanjšanje globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

COP26 je korak v pravo smer. Omejitev segrevanja na 1,5 °C je na dosegu roke, vendar je treba opraviti še veliko dela. Zdaj moramo kar najhitreje izpolniti obljube iz Glasgowa in si nato postaviti višje cilje.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije
President Ursula von der Leyen

Ključni rezultati

  • Več velikih onesnaževalcev je napovedalo nove cilje zmanjšanja emisij
  • Svetovni zavezi za metan, pobudi med EU in ZDA, se je pridružilo več kot 100 držav
  • Nova partnerstva za podporo državam pri njihovem prehodu na čisto energijo
  • Dosežen je bil napredek na področju financiranja podnebnih ukrepov – na podlagi zavez je treba čim prej doseči cilj 100 milijard ameriških dolarjev
  • Imamo nabor pravil, ki bodo spodbudila mednarodne trge ogljika

Financiranje podnebnih ukrepov

Razvite države so se zavezale, da bodo za mednarodno podnebno financiranje od leta 2020 do leta 2025 letno zbrale skupno 100 milijard ameriških dolarjev, da bi pomagale najranljivejšim in majhnim otoškim državam, zlasti pri njihovih prizadevanjih za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Evropska unija je največja donatorka, ki prispeva več kot tretjino sedanjih zavez – leta 2020 je za podnebne ukrepe namenila 23,39 milijarde evrov (27 milijard ameriških dolarjev). Predsednica Ursula von der Leyen je nedavno napovedala dodatne 4 milijarde evrov iz proračuna EU za podnebno financiranje do leta 2027.

Globalne pobude podnebne konference COP26

Svetovna zaveza za metan

Združene države Amerike, EU in partnerji so pobudniki svetovne zaveze za metan, pobude za zmanjšanje svetovnih emisij metana, da bi cilj omejitve segrevanja na 1,5 stopinje Celzija ostal uresničljiv. Zavezo je podpisalo več kot 100 držav, ki predstavljajo 70 % svetovnega gospodarstva in skoraj polovico antropogenih emisij metana.

Več informacij

Partnerstvo med EU in programom Catalyst

V okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Evropsko investicijsko banko in podjetjem Breakthrough Energy Catalyst bodo v obdobju 2022–2026 zbrali do 820 milijonov evrov (1 milijardo ameriških dolarjev) za pospešitev uvajanja in trženje inovativnih tehnologij. To bo pripomoglo k uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora in podnebnih ciljev EU za leto 2030.

Več informacij

Svetovna zaveza o financiranju za gozdove

Evropska komisija je svetovni zavezi o financiranju za gozdove obljubila prispevek v višini 1 milijarde evrov. Ta 5-letni sveženj podpore iz proračuna EU bo partnerskim državam pomagal zaščititi, obnoviti in trajnostno gospodariti z gozdovi po vsem svetu ter uresničiti zaveze iz Pariškega sporazuma.

Več informacij

Partnerstvo za pravičen energetski prehod

Vlade Južne Afrike, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva in ZDA so skupaj z EU napovedale novo ambiciozno, dolgoročno partnerstvo za pravičen energetski prehod v podporo prizadevanjem Južne Afrike za razogljičenje. Cilj partnerstva je pospešiti razogljičenje gospodarstva Južne Afrike s poudarkom na elektroenergetskem sistemu.

Več informacij

Spremljevalni dogodki EU na konferenci COP26

EU je pripravila več kot 150 spremljajočih dogodkov v paviljonu EU v Glasgowu in na spletu. Na teh dogodkih, ki so jih organizirale različne države in organizacije iz Evrope in drugod po svetu, so obravnavali številna vprašanja, povezana s podnebjem, kot so energetski prehod, trajnostno financiranje ter raziskave in inovacije. Na spletni platformi se je registriralo več kot 20 tisoč ljudi.

Aktualno

Povezane novice