Skip to main content

Raziskave in inovacije

Informacije o trenutnih in načrtovanih možnostih financiranja za raziskave, partnerje na področju raziskav, delovna mesta in štipendije. Raziskovalni projekti in rezultati, skupne raziskovalne pobude in ukrepi EU za spodbujanje inovacij.