Pāriet uz galveno saturu

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, Eiropas digitālā programma, kosmosa programma — juridiski teksti un informatīvi dokumenti

Sīkāka informācija

Part of collection
Publikācijas datums
2018. gada 6. jūnijs

Faili

2018. GADA 6. JŪNIJS
The Connecting Europe Facility
2018. GADA 6. JŪNIJS
Digitālā pārveide 2021.–2027. Gadā
2018. GADA 6. JŪNIJS
KOSMOSA POLITIKA UN PASĀKUMI PĒC 2020. GADA: PĀRSKATS PAR JAUNO ES KOSMOSA PROGRAMMU
2018. GADA 6. JŪNIJS
Connecting Europe Facility - Proposal for a Regulation COM(2018)438
2018. GADA 6. JŪNIJS
Connecting Europe Facility – Staff Working Document, Impact Assessment SWD(2018)312
2018. GADA 6. JŪNIJS
Connecting Europe Facility - Staff Working Document, Executive Summary of the Impact Assessment SWD(2018)313
2018. GADA 6. JŪNIJS
Digital Europe programme 2021-2027 - Proposal for a Regulation COM(2018) 434
2018. GADA 5. JŪNIJS
Digital Europe programme 2021-2027 – Staff Working Document, Impact Assessment SWD(2018) 305
2018. GADA 6. JŪNIJS
Digital Europe programme 2021-2027 – Executive summary of the Impact Assessment SWD(2018) 306
2018. GADA 6. JŪNIJS
EU Space Programme – Proposal for a Regulation COM(2018) 447
2018. GADA 5. JŪNIJS
EU Space Programme – Impact Assessment SWD(2018) 327
2018. GADA 6. JŪNIJS
EU Space Programme – Executive summary of the Impact Assessment SWD(2018) 328