Skip to main content

Katere informacije moramo zagotoviti posameznikom, o katerih zbiramo podatke?

Odgovor

Ko zbirate podatke, morate osebam, o katerih zbirate podatke, pojasniti najmanj naslednje:

 • kdo ste (svoje kontaktne podatke in kontaktne podatke morebitne pooblaščene osebe za varstvo podatkov);
 • za kaj boste uporabili njihove osebne podatke (namen);
 • kategorije zadevnih osebnih podatkov;
 • pravno podlago za obdelavo vaših podatkov;
 • kako dolgo boste hranili podatke;
 • katere druge osebe bi jih še lahko prejele;
 • ali se bodo njihovi osebni podatki prenesli prejemnikom zunaj EU;
 • da imajo pravico do kopije podatkov (do dostopa do osebnih podatkov) in druge temeljne pravice na področju varstva podatkov (glejte celoten seznam pravic);
 • njihovo pravico do vložitve pritožbe pri organu za varstvo podatkov;
 • njihovo pravico, da privolitev kadar koli prekličejo;
 • po potrebi obstoj avtomatiziranegasprejemanja odločitev in razloge zanj, vključno z njegovimi posledicami.

Glejte celoten seznam informacij, ki jih je treba zagotoviti.

Ta informacija se lahko zagotovi v pisni obliki, ustno na zahtevo posameznika, kadar se identiteta te osebe dokaže z drugimi sredstvi, ali, kadar/če je mogoče, z elektronskimi sredstvi. To morate storiti v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki, z jasnimi in preprostimi izrazi ter brezplačno.

Ko podatke pridobite od drugega podjetja/organizacije, morate osebi zagotoviti zgoraj navedene informacije najpozneje v enem mesecu od dneva pridobitve osebnih podatkov, ali, če komunicirate s posameznikom, ko podatke uporabite, da bi navezali stik z njim, ali, če je predvideno razkritje drugemu podjetju, ko se osebni podatki prvič razkrijejo.

Posameznika morate seznaniti tudi s kategorijami podatkov in virom, iz katerega ste pridobili podatke, ter, če ste jih pridobili iz javno dostopnih virov, posredovati tudi to informacijo. V posebnih okoliščinah iz členov 13(4) in 14(5) splošne uredbe o varstvu podatkov ste lahko izvzeti iz obveznosti obveščanja posameznikov. Preverite, ali za vas velja kateri izmed teh primerov.

Reference