Skip to main content

Atbilde

Tālāk uzskaitītie personas dati ir uzskatāmi par “sensitīviem”, un tiem piemēro īpašus apstrādes nosacījumus:

  • personas dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību;
  • dati par dalību arodbiedrībā;
  • ģenētiskie dati, biometriskie dati, ko apstrādā tikai, lai identificētu fizisku personu;
  • ar veselību saistīti dati;
  • dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Atsauces