Skip to main content

Antwoord

Als onderneming/organisatie moet u vaak persoonsgegevens verwerken om taken uit te voeren die verband houden met uw bedrijfsactiviteiten. In dat verband kan het verwerken van persoonsgegevens niet noodzakelijkerwijs worden gerechtvaardigd door een wettelijke verplichting of dient de verwerking van die gegevens niet noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst met een persoon. In dergelijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens worden gerechtvaardigd door een gerechtvaardigd belang.

Wanneer uw onderneming/organisatie persoonsgegevens verzamelt, moeten de betrokkenen worden ingelicht.

Uw onderneming/organisatie moet tevens controleren of door het nastreven van haar gerechtvaardigd belang niet ernstig afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van personen. Waar dit het geval is kan uw onderneming/organisatie haar gerechtvaardigd belang niet aanvoeren als rechtvaardiging voor het verwerken van de gegevens en moet een andere wettelijke basis worden gevonden.

Voorbeeld

Uw onderneming/organisatie heeft een gerechtvaardigd belang wanneer de verwerking binnen een klantrelatie plaatsvindt, wanneer zij persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, om fraude te voorkomen of om de netwerk- en informatiebeveiliging van haar IT-systemen te waarborgen.

Referenties

Example

Your company/organisation has a legitimate interest when the processing takes place within a client relationship, when it processes personal data for direct marketing purposes, to prevent fraud or to ensure the network and information security of your IT systems.