Skip to main content

Odpověď

Jako společnost/organizace často potřebujete zpracovávat osobní údaje, abyste mohli provádět úkoly spojené s vašimi podnikatelskými činnostmi. Zpracovávání osobních údajů v tomto kontextu nemusí být nutně odůvodněno právní povinností nebo činěno z důvodů plnění podmínek smlouvy s fyzickou osobou. V takových případech může být  zpracovávání osobních údajů ospravedlněno „oprávněnými zájmy“.

Vaše společnost/organizace musí o zpracovávání osobních údajů informovat fyzické osoby, když shromažďuje jejich osobní údaje.

Vaše společnost/organizace také musí zkontrolovat, zda sledováním jejích oprávněných zájmů nejsou závažně dotčena práva a svobody těchto osob, jinak nemůže použít oprávněné zájmy jako odůvodnění pro zpracování osobních údajů a musí najít jiné právní důvody.

Příklad

Vaše společnost/organizace má oprávněný důvod, když zpracování nastává v rámci vztahu s klientem, když osobní údaje zpracovává pro účely přímého marketingu, pro prevenci podvodů nebo pro zajištění zabezpečení sítě a informací vašich IT systémů.

Odkazy

Example

Your company/organisation has a legitimate interest when the processing takes place within a client relationship, when it processes personal data for direct marketing purposes, to prevent fraud or to ensure the network and information security of your IT systems.