Skip to main content

Atsakymas

Jums kaip įmonei ar organizacijai dažnai reikia tvarkyti asmens duomenis, kad galėtumėte atlikti su savo veikla susijusias užduotis. Toks asmens duomenų tvarkymas ne visada gali būti grindžiamas teisine ar sutartine prievole. Tokiais atvejais asmens duomenų tvarkymą galite pagrįsti teisėtais interesais.

Jūsų įmonė ar organizacija rinkdama žmonių asmens duomenis privalo juos informuoti apie duomenų tvarkymą.

Jūsų įmonė ar organizacija taip pat turi įsitikinti, kad jos teisėti interesai nedaro didelio poveikio tų žmonių teisėms ir laisvėms. Priešingu atveju jūsų įmonė ar organizacija duomenų tvarkymo negali pagrįsti teisėtais interesais ir turi ieškoti kito teisinio pagrindo.

Pavyzdys

Jūsų įmonė ar organizacija turi teisėtą interesą, kai duomenys tvarkomi jau užmezgus santykius su klientu arba kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kad būtų išvengta sukčiavimo ar būtų užtikrintas jūsų IT sistemų tinklo ir informacijos saugumas.

Nuorodos

Example

Your company/organisation has a legitimate interest when the processing takes place within a client relationship, when it processes personal data for direct marketing purposes, to prevent fraud or to ensure the network and information security of your IT systems.