Skip to main content

Podpora za javne naročnike

eUsposobljenost: orodja in informacije, ki javnim naročnikom pomagajo kupovati kakovostno in po zmernih cenah ter učinkoviteje uresničevati politike za državljane.