Skip to main content

Ühised haridus- ja koolitusprobleemid

Euroopa Komisjon teeb ELi riikidega koostööd, et lahendada ühiseid probleeme haridusvaldkonnas.