Glavni sadržaj

Što Europska komisija čini u području međunarodnih odnosa

Najvažnije uloge u području međunarodnih odnosa

Europska komisija ima ključnu ulogu u oblikovanju razvojne politike i pružanju pomoći diljem svijeta. Na međunarodnoj razini sudjeluje u pregovorima o sporazumima o razvojnoj suradnji, a na terenu je u cijelom svijetu predstavljaju delegacije EU-a.

Međunarodni razvoj i pomoć

Europska komisija odgovorna je za oblikovanje europske razvojne politike i što djelotvornije pružanje pomoći diljem svijeta.

Osim toga, njezina je zadaća osigurati zastupljenost EU-a na međunarodnoj razini u području razvojne politike te u pregovorima o sporazumima o međunarodnim razvojnim pitanjima. U tu svrhu Komisija blisko surađuje s međunarodnim organizacijama ili djeluje unutar njih; među takvim su organizacijama Ujedinjeni narodi i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj te neformalne skupine kao što su G7 i G20.

Saznajte više o Komisijinim planovima i određivanju prioriteta u području razvojne pomoći.

Delegacije

Europsku uniju predstavljaju delegacije i uredi EU-a u cijelom svijetu. Delegacije su diplomatske misije te su obično odgovorne za jednu zemlju, iako neke od njih predstavljaju EU u nekoliko zemalja. Preko delegacija i ureda EU-a Europska komisija održava kontakte s lokalnim vlastima i stanovništvom diljem svijeta.

Delegacije EU-a

Misije drugih zemalja pri EU-u

Zemlje iz cijelog svijeta pri EU-u predstavljaju diplomatske misije akreditirane za Europsku uniju.

Popis diplomatskih misija pri EU-u