Gå til hovedindholdet

Europa-Kommissionens rolle i budgetlægning og finansiering

Kommissionens vigtigste opgaver i budgetlægningen og støtte

Europa-Kommissionen stiller forslag om og gennemfører EU's budget og forvalter EU's støtteprogrammer

Kommissionen fremsætter budgetforslag

Kommissionen har ansvaret for at udarbejde og fremsætte et budgetforslag for EU som helhed. Den stiller dette forslag på basis af retningslinjer for det kommende år og i overensstemmelse med forordningen om den flerårige finansielle ramme.

Den flerårige finansielle ramme fastsætter de maksimale årlige beløb, som EU kan bruge på forskellige politikområder, i løbet af en periode på mindst fem år. Den nuværende flerårige finansielle ramme gælder for syv år – fra 2021 til 2027. 

Den 1. september giver Kommissionen Rådet og Europa-Parlamentet budgetforslaget til godkendelse. Ifølge den årlige budgetprocedure skal de nå til enighed om budgettet senest den 31. december.

Sådan vedtages budgettet

Kommissionen forvalter budgettet

Det er Europa-Kommissionen, der i sidste ende er ansvarlig for forvaltningen af EU's budget. I praksis bliver op til 80 % af budgetudgifterne forvaltet af EU-landene under såkaldt delt forvaltning – det gælder især på områderne landbrugs-, vækst og beskæftigelsesstøtte til EU's forskellige regioner.

Der er indført en række kontrolforanstaltninger, der sikrer, at den delte forvaltning af udgifter foregår korrekt og i overensstemmelse med reglerne.

Budgetgennemførelsen kan være direkte (via Kommissionen, EU's delegationer eller forvaltningsorganerne), indirekte (via tredjelande eller forskellige organer og internationale organisationer) eller delt (med EU-landene).

Budgetforvaltningsformer i EU

Gennemførelsen af støtteprogrammer

Ca. 80 % af EU's støttemidler forvaltes via programmer, der administreres af Europa-Kommissionen og myndighederne i de enkelte EU-lande i fællesskab.

I de tilfælde, hvor Kommissionen direkte forvalter støtten, sker det via tildeling af tilskud og iværksættelse af udbudsprocedurer. Den forvalter budgettet for projekter, som gennemføres af dens forskellige afdelinger i hovedkvartererne, i EU's delegationer og via forvaltningsorganerne.

Visse støtteprogrammer gennemføres af de nationale myndigheder enten i eller uden for EU, af internationale organisationer eller af EU-landenes udviklingsagenturer.

Men uanset hvordan støtten forvaltes, sikrer gennemsigtige procedurer, at alle bliver behandlet ens og har samme adgang til information om EU's støtteprocedurer.

Læs om, hvordan EU-støtte fungerer, hvordan man ansøger om EU-støtte, og hvad reglerne om støtteberettigelse siger