Skip to main content

Ongelmatapaukset ja valitukset

Jos katsot, että EU:n lainsäädäntöä ei ole noudatettu, käytettävissäsi on erilaisia oikeussuojakeinoja sekä kansallisella että EU:n tasolla.