Skip to main content

Kako se pritožiti na ravni EU

Možnosti na ravni EU

Čeprav je svoje pravice navadno laže uveljaviti v državi prebivališča, tudi Evropska unija ponuja nekatere možnosti.

Odbor za peticije Evropskega parlamenta

Pravico imate (člen 227 PDEU), da na Evropski parlament naslovite peticijo v zvezi z uporabo prava Unije. Peticijo lahko pošljete po pošti ali elektronsko prek spletišča Evropskega parlamenta. Več o peticijah, naslovljenih na Evropski parlament: spletišče o državljanstvu EU in prostem gibanju.

Evropska komisija

Na Evropsko komisijo se lahko obrnete v zvezi vsakim ukrepom (predpisom ali upravnim ukrepom), odsotnostjo ukrepa ali prakso države Evropske unije, ki po vašem mnenju kršijo pravo Unije.

Evropska komisija lahko vašo pritožbo obravnava, samo če pravo Unije kršijo organi v državi EU. Če vaša pritožba zadeva ukrep zasebnega posameznika ali organa (razen če lahko dokažete, da so nacionalni organi nekako udeleženi), morate poskusiti zadevo rešiti na nacionalni ravni (sodišča in drugi načini reševanja sporov). Evropska komisija ne more obravnavati zadev, v katerih so udeleženi samo zasebni posamezniki in organi, ne pa javni organi.

Če niste strokovnjak za pravo Unije, boste morda težko natančno ugotovili, kateri predpisi Unije so bili kršeni. Hitro in neformalno vam lahko svetuje služba Tvoja Evropa–nasveti, in sicer v vašem jeziku.

Evropski varuh človekovih pravic

Če menite, da Evropska komisija vašega zahtevka ni ustrezno obravnavala, se lahko obrnete na evropskega varuha človekovih pravic (člena 24 in 228 PDEU).

Administrativni koraki pri vlaganju pritožbe pri Evropski komisiji

Pritožbo je treba oddati s standardnim obrazcem za pritožbo, tako bomo laže razumeli vašo težavo. Obrazec lahko izpolnite v kateremkoli uradnem jeziku EU. Vpisati je treba naslednje informacije:

 • natančen opis, kako so po vašem mnenju nacionalni organi kršili pravo Unije, in kateri predpis Unije so kršili;
 • podatke o vseh pravnih sredstvih, ki ste jih v zvezi s tem že uporabili.

Kako Evropska komisija obravnava vašo pritožbo

Obravnava pritožbe pri Evropski komisiji je naslednja:

 • Evropska komisija bo v 15 delovnih dneh potrdila prejem vaše pritožbe.
 • Če ne boste uporabili standardnega obrazca za pritožbo, vas bo Evropska komisija prosila, da pritožbo oddate še enkrat.
 • Evropska komisija bo v naslednjih 12 mesecih pregledala vašo pritožbo in presodila, ali je treba proti zadevni državi začeti formalni postopek za ugotavljanje kršitev.
 • Če je zadeva, v zvezi s katero ste se pritožili, zelo zapletena ali če Evropska komisija potrebuje več informacij oziroma podrobnosti od vas ali drugih, bo za odločitev o zadevi morda potrebovala več kot 12 mesecev. Če bo obravnava pritožbe trajala dlje kot 12 mesecev, vas bo o tem obvestila.
 • Če bo Evropska komisija odločila, da je vaša pritožba utemeljena in bo proti zadevni državi začela formalni postopek za ugotavljanje kršitev, vas bo o tem obvestila. Obveščala vas bo tudi o poteku postopka.
 • Če bo Evropska komisija stopila v stik z organi države, zoper katere ste se pritožili, vaše identitete ne bo razkrila, razen če boste to izrecno dovolili.
 • Če bo Evropska komisija menila, da lahko težavo učinkoviteje rešite po neformalni ali zunajsodni poti, vam bo morebiti predlagala, da zadevo prenesete na eno teh storitev.
 • Če bo Evropska komisija presodila, da vaša težava ne zadeva kršitve prava Unije, vas bo pred zaključkom postopka o tem pisno obvestila.
 • Evropski komisiji lahko kadarkoli pošljete dodatno gradivo v zvezi s svojo pritožbo ali zahtevate srečanje s predstavniki Evropske komisije.

Več o tem, kako Evropska komisija sodeluje s pritožniki, v Sporočilu o načinu urejanja odnosov s pritožnikom v zvezi z uporabo prava Unije.

Pritožba na spletu

Izpolniti in oddati je treba spletni obrazec za pritožbo.

Pritožba po elektronski ali navadni pošti

Če želite oddati pritožbo po elektronski ali navadni pošti, morate izpolniti standardni obrazec za pritožbo, ki je na voljo v vseh jezikih EU. Upoštevajte navodila, navedena na obrazcu.

Z obrazcem boste laže sestavili pritožbo in preverili, ali vsebuje vse ustrezne informacije. Obrazec izpolnite čitljivo na spletu ali ročno, saj bo tako obravnava pritožbe lažja.

Komisija lahko prejema elektronsko pošto od „certificirane e-poštne storitve“ (npr. ...@pec.it), vendar iz tehničnih razlogov ne moremo odgovarjati na certificirani e-naslov. V pritožbenem obrazcu zato navedite standardni elektronski naslov in/ali poštni naslov, da vam lahko odgovorimo.

8 JUNIJ 2021
Obrazec za pritožbo, kadar država članica domnevno krši pravo Unije
slovenščina
(68.83 KB - DOCX)
Prenesi

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov - Obravnava pritožb v zvezi z uporabo prava EU

Pritožbo lahko pošljete na naslednji naslov:

Evropska komisija
Generalni sekretar
B-1049 Bruselj
BELGIJA

ali

predstavništvo Evropske komisije v vaši državi

 

icon info

Anketa o obrazcu za pritožbe v zvezi z uporabo prava EU s strani države članice

Anketa zadeva vaše izkušnje s standardnim obrazcem, ki se uporablja za vložitev pritožbe v zvezi z uporabo prava EU s strani države članice pri Komisiji.

Kaj Evropska komisija lahko stori in česa ne more?

Ko Evropska komisija preuči dejstva v vaši pritožbi, odloči, ali je treba ukrepati. Komisija lahko sklene, da ne bo začela formalnega postopka za ugotavljanje kršitev, čeprav meni, da je prišlo do kršitve prava EU. Nekatere zadeve se lahko obravnavajo z drugimi mehanizmi na ravni EU in na nacionalni ravni, ki so bolj primerni. To velja zlasti za posamezne primere nepravilne uporabe, ki ne sprožajo širših načelnih vprašanj ali kadar ni zadostnih dokazov o splošni praksi, neskladnosti nacionalne zakonodaje s pravom EU ali sistematičnem neupoštevanju prava EU. Če je v takih primerih na voljo učinkovita pravna zaščita, bo Komisija praviloma naslovila pritožnike na nacionalno raven (glej Sporočilo o načinu urejanja odnosov s pritožnikom v zvezi z uporabo prava Unije).
Leta 2017 je Komisija denimo zaključila postopke za ugotavljanje kršitev in pritožbe na področju iger na srečo. Presodila je, da ni njena prednostna naloga uporabiti svoja izvršilna pooblastila za uveljavljanje enotnega trga EU na področju spletnih iger na srečo. Pritožbe v zvezi z igrami na srečo namreč učinkoviteje rešujejo nacionalna sodišča.
In po drugi strani, če Evropska komisija proti državi sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije in zadevo dobi, mora država sprejeti vse ukrepe za odpravo kršitev.
Če Komisija zadevo predloži Sodišču EU, lahko traja več let, preden Sodišče izda sodbo. Sodbe Sodišča EU se razlikujejo od sodb nacionalnih sodišč. Sodišče EU izda sodbo o tem, ali je bilo kršeno pravo Evropske unije. Sodišče EU pa ne more razveljaviti nacionalnega predpisa, ki je v neskladju s pravom Evropske unije, niti prisiliti nacionalne uprave, da ukrepa v zvezi z zahtevkom posameznika, niti naložiti državi, naj plača odškodnino posamezniku, ki ga je prizadela kršitev prava Evropske unije. Pritožniki, ki zahtevajo odškodnino, morajo zadevo predati nacionalnemu sodišču v roku, določenem z nacionalno zakonodajo.

Potrditev prejema večkratnih pritožb

Podobne pritožbe, ki jih je Komisija evidentirala pod isto številko.

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov - Obravnava pritožb v zvezi z uporabo prava EU