Skip to main content

Când ar trebui să îmi exercit dreptul la restricționarea prelucrării datelor mele cu caracter personal?

Răspuns

În general, în cazurile în care nu este clar dacă și când vor trebui șterse datele cu caracter personal, vă puteți exercita dreptul la restricționarea prelucrării. Acest drept poate fi exercitat când:

  • este contestată exactitatea datelor în cauză;
  • nu doriți să fie șterse datele;
  • datele nu mai sunt necesare în scopul inițial, dar nu pot fi șterse încă din motive juridice;
  • se așteaptă o decizie cu privire la obiecția dvs.

„Restricționare” înseamnă că – exceptând stocarea – datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public al UE sau al unui stat membru al UE. Trebuie să fiți informat(ă) înainte de ridicarea restricției.

Exemplu

O bancă nouă pe piața internă oferă credite ipotecare avantajoase. Vă cumpărați o casă nouă și decideți să schimbați banca. Solicitați „vechii” bănci să vă închidă toate conturile și să șteargă toate datele dvs. cu caracter personal. Vechea bancă trebuie să respecte însă o lege care obligă băncile să păstreze timp de 10 ani toate datele clienților. Vechea bancă are obligația juridică de a păstra datele dvs., dar puteți totuși solicita restricționarea datelor, pentru a vă asigura că acestea nu sunt utilizate în mod „accidental” în scopuri nedorite.

Referințe

Example

A new bank on the domestic market offers good home loan deals. You are buying a new house and so decide to switch banks. You ask the ‘old’ bank to close down all accounts and request to have all your personal details deleted. The old bank, however, is subject to a law obliging banks to store all customer details for 10 years. The old bank is legally obliged to store your data but you  can still ask for restriction of the data to make sure that it’s not accidentally used for unwanted purposes.