Skip to main content

Aplicarea Cartei

Cum sunt încorporate drepturile fundamentale în procesul legislativ al UE, care este rolul Agenției pentru Drepturi Fundamentale și rapoartele anuale privind aplicarea Cartei.