Direct naar de inhoud

Wat de Europese Commissie doet op het gebied van strategie en beleid

Belangrijkste taken op het gebied van strategie en beleid

De Europese Commissie speelt een actieve rol bij het bepalen van de algemene strategie van de EU en bij het ontwikkelen en uitvoeren van het EU-beleid. Zij evalueert regelmatig haar beleid en brengt daarover verslag uit.

Bepaling van de strategische prioriteiten

Samen met de andere grote EU-instellingen bepaalt de Europese Commissie de algemene strategie en politieke richting van de EU.

Om de vijf jaar, wanneer een nieuwe Commissie aantreedt, bepaalt de nieuwe voorzitter de politieke prioriteiten voor zijn mandaat.

De Commissie vertaalt deze prioriteiten in concrete acties op jaarbasis en neemt deze op in haar jaarlijkse werkprogramma, het actieplan voor de komende twaalf maanden.

Lees meer over de strategische prioriteiten en doelstellingen van de Europese Commissie, haar internationale strategieën en haar betrekkingen met landen buiten de EU.

Ontwikkeling en uitvoering van het beleid

De Europese Commissie ontwikkelt het EU-beleid en voert het uit door:

  • wetsvoorstellen in te dienen bij het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
  • de EU-landen te helpen bij de uitvoering van de EU-wetgeving
  • de EU-begroting te beheren en de middelen te verdelen
  • toe te zien op de naleving van de EU-wetgeving, samen met het Hof van Justitie
  • de Europese Unie buiten Europa te vertegenwoordigen, samen met diplomatieke dienst van de EU, de Europese Dienst voor extern optreden.

Het EU-beleid moet in het belang zijn van de burgers, het bedrijfsleven en de overige belanghebbenden in de EU. Over nieuw beleid van de Commissie moet eerst intern overeenstemming worden bereikt volgens een vaste procedure.

Het initiatief "betere regelgeving" zorgt ervoor dat nieuw beleid gebaseerd is op feiten en de best beschikbare methoden.

Ontdek hoe de Europese Commissie beleidsbeslissingen neemt.

Verslaglegging

Elk jaar plant de Europese Commissie haar activiteiten en elk jaar ook doet zij er verslag van in het kader van de zogenaamde strategische plannings- en programmeringscyclus. De Europese Commissie publiceert deze verslagen op gezette tijden.

Jaarlijkse activiteitenverslagen

Jaarlijks beheers- en prestatieverslag

Evaluatie

De Europese Commissie gaat voortdurend na of het EU-beleid aan de behoeften van Europese bedrijven en burgers voldoet. Bij de evaluaties wordt het beleid beoordeeld op doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, coherentie en toegevoegde waarde voor de EU. Evaluaties worden aangekondigd via routekaarten.

Beleidsevaluatie