Skip to main content

Forebyggelse af svig

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, OLAF, efterforsker svindel med EU's budget og korruption og alvorlige tjenesteforseelser inden for de europæiske institutioner og udvikler politikker for bekæmpelse af svig. OLAF er en del af Europa-Kommissionen, men er operationelt uafhængig. I fremtiden vil en foreslået europæisk anklagemyndighed have beføjelse til at efterforske og retsforfølge EU-svindel og andre forbrydelser.