Skip to main content

Identifikácia konšpiračných teórií

Počas pandémie koronavírusu došlo k vzostupu škodlivých a zavádzajúcich konšpiračných teórií, ktoré sú rozširované najmä online. S cieľom postaviť sa tomuto trendu uverejňuje Európska komisia a UNESCO súbor desiatich vzdelávacích infografík, ktoré majú občanom pomôcť identifikovať a odhaľovať konšpiračné teórie a čeliť im.

Majte sa na pozore: počas pandémie ochorenia COVID-19 došlo k vzostupu škodlivých a zavádzajúcich konšpiračných teórií. Môže byť zložité rozpoznať ich alebo vedieť, ako na ne najlepšie reagovať.

Čo sú konšpiračné teórie? Prečo sa im darí?

1. Čo je za nimi?

Presvedčenie, že mocné sily v zákulisí tajne a s negatívnym zámerom manipulujú s určitými udalosťami alebo situáciami.

2. Konšpiračné teórie majú spoločných týchto 6 vecí
 1. Údajné tajné sprisahanie.
 2. Skupina sprisahancov.
 3. ,Dôkazy‘, ktoré zdanlivo podporujú konšpiračnú teóriu.
 4. Mylne sa domnievajú, že nič sa nedeje náhodne a že neexistujú nijaké náhody; nič nie je také, ako sa zdá, a všetko je prepojené.
 5. Svet rozdeľujú na dobrý a zlý.
 6. Všetku vinu zvaľujú na určitých ľudí a skupiny.
3. Prečo sa im darí?

Často sa zdajú ako logické vysvetlenie udalostí alebo situácií, ktoré sú ťažko pochopiteľné, čím dávajú ľuďom falošný pocit, že sa orientujú a majú situáciu pod kontrolou. Táto potreba veci pochopiť sa zvyšuje v časoch neistoty, ako je napríklad pandémia ochorenia COVID-19.

4. Ako sa ujímajú?

Konšpiračné teórie sa často začínajú podozrením. Pýtajú sa, kto má úžitok z udalosti alebo situácie, a tak určujú sprisahancov. Každý ,dôkaz‘ je potom nútený prispôsobiť sa teórii.

Len čo sa teórie ujmú, môžu rýchlo rásť. Ťažko sa vyvracajú, pretože každý, kto sa o to pokúsi, je považovaný za súčasť konšpirácie.

5. Ľudia šíria konšpiračné teórie z rozličných dôvodov:

Väčšina je presvedčená, že sú pravdivé. Iní chcú zámerne provokovať, manipulovať alebo sa zameriavať na ľudí z politických alebo finančných dôvodov. Pozor: Môžu pochádzať z mnohých zdrojov, napr. z internetu, od priateľov či príbuzných.

Prvým krokom na zabránenie konšpiračných teórií je vedieť, že existujú. Buďte vždy v strehu. Zastavte šírenie konšpiračných teórií.

Ide o konšpiračnú teóriu? Pred zdieľaním si informácie overte

1. Overte si autora – kto to píše a prečo?

Pravdepodobne nejde o konšpiračnú teóriu
 • Autor má uznávané vzdelanie a kvalifikáciu v danom odbore
 • Autor používa overiteľné fakty a dôkazy z vedeckého alebo akademického výskumu
Pravdepodobne ide o konšpiračnú teóriu
 • Autor je samozvaný expert a nie je spojený so žiadnou uznávanou organizáciou alebo inštitúciou
 • Autor tvrdí, že má kvalifikáciu, ale tá pri kontrole neobstojí alebo mu bola dočasne odobraná

2. Overte si zdroj – Je spoľahlivý a uznávaný?

Pravdepodobne nejde o konšpiračnú teóriu
 • Zdroj citovalo niekoľko uznávaných médií
 • Informácie potvrdilo mnoho vedcov/akademikov
 • Nezávislé webové sídla zamerané na overovanie faktov podporujú zdroj a súvisiace tvrdenia
Pravdepodobne ide o konšpiračnú teóriu
 • Zdroj informácií nie je jasný
 • Informácie zdieľajú iba samozvaní experti
 • Nezávislé webové sídla zamerané na overovanie faktov nepodporujú zdroj a vyvrátili súvisiace tvrdenia

3. Preskúmajte tón a štýl – Je vyvážený a korektný alebo senzáciechtivý a jednorozmerný?

Pravdepodobne nejde o konšpiračnú teóriu
 • Autor sa nevyhýba skúmaniu zložitosti vrátane rôznych perspektív
 • Autor je pripravený uznať hranice svojich vedomostí
 • Tón je objektívny a faktický
Pravdepodobne ide o konšpiračnú teóriu
 • Autor podáva svoje informácie ako jedinú platnú pravdu
 • Autor namiesto poskytovania odpovedí kladie otázky
 • Autor démonizuje kohokoľvek, o kom predpokladá, že stojí za údajným tajným sprisahaním
 • Tón je subjektívny, emotívne nabitý
 • Na ilustráciu správy sa používajú emotívne obrázky alebo anekdoty

Čo je skutočné sprisahanie?

Malé a veľké skutočné sprisahania existujú. Častejšie sa zameriavajú na jednotlivé, samostatné udalosti alebo jednotlivca, ako je atentát alebo štátny prevrat. Odhaľujú ich oznamovatelia a médiá, pričom používajú overiteľné fakty a dôkazy.

Hľadáte skutočné sprisahanie? Okresný súd vo Washingtone D.C. (USA) v roku 2006 rozhodol, že veľké cigaretové spoločnosti sa dopustili sprisahania. Po celé desaťročia skrývali dôkazy o zdravotných rizikách spojených s fajčením, aby mohli podporovať vyšší predaj. (LA Times, 2006)

Overte si svoje zdroje. Ak máte pochybnosti, informácie nezdieľajte. Zastavte šírenie konšpiračných teórií.

Konšpiračné teórie: Aké je moje vlastné presvedčenie?

Nikto nie je bez predsudkov alebo obáv, ktoré by mu mohli otvoriť dvere k tomu, aby veril konšpiračnej teórii.
Odkiaľ pochádzajú moje obavy, presvedčenia a hodnoty?

Spýtajte sa sami seba: Prečo verím tomu, čomu verím?

 • Aké mám obavy, presvedčenia a hodnoty? Ako ovplyvňujú moje rozhodnutia a ako komunikujem s ľuďmi?
 • Mám predsudky a verím stereotypom? Prečo?
 • Cítim sa v nevýhode? Ako?
 • Cítim potrebu obviňovať niekoho iného? Prečo?
 • Ako si vyberám svoje zdroje informácií?
 • Zmenilo sa to od vypuknutia ochorenia COVID-19?

Ochorenie COVID-19 je desivé. Je normálne cítiť znepokojenie a hľadať odpovede.
Zapamätajte si: Nikto nie je zodpovedný za vytvorenie vírusu, ale všetci môžeme pomôcť pri obmedzovaní jeho šírenia.

Nenechajte sa zahltiť informáciami. Spoliehajte sa na overené informácie. Zastavte šírenie konšpiračných teórií.

Konšpiračné teórie môžu byť nebezpečné

Konšpiračné teórie sa často zameriavajú na celú skupinu, ktorú vnímajú ako nepriateľa stojaceho za skutočnou alebo domnelou hrozbou, alebo túto skupinu diskriminujú. Polarizujú spoločnosť a podnecujú násilný extrémizmus. Zatiaľ čo väčšina ľudí, ktorí šíria konšpiračné teórie, im skutočne verí, iní ich cynicky využívajú, aby dosiahli tieto účinky.

Ako škodia konšpiračné teórie

 1. Identifikujú nepriateľa a tajné sprisahanie, ktoré ohrozuje životy alebo presvedčenia ľudí, a spúšťajú obranný mechanizmus, ktorý môže podnietiť diskrimináciu a odôvodniť zločiny z nenávisti a môžu ho zneužiť násilné extrémistické skupiny.
 2. Šíria nedôveru vo verejné inštitúcie, čo môže viesť k politickej apatii alebo radikalizácii.
 3. Šíria nedôveru vo vedecké a lekárske informácie, čo môže mať vážne dôsledky.

Pozor: Konšpiračné teórie, nenávistné prejavy a dezinformačné kampane sú často zacielené na skupiny spoločnosti, ktoré sú vnímané ako odlišné. Patria sem ľudia iného pôvodu, náboženstva alebo sexuálnej orientácie. V súvislosti s ochorením COVID-19 boli za šírenie vírusu v Európe často nepravdivo obviňované konkrétne skupiny vrátane ľudí predpokladaného ázijského pôvodu, židov, moslimov, Rómov a ľudí, ktorí sa označujú ako LGBTI+. (FRA, 2020). Konšpiračné teórie môžu mať vážne dôsledky. Berte ich vážne. Pred zdieľaním si informácie overte. Zastavte šírenie konšpiračných teórií.

Konšpiračné teórie: Súvislosť s antisemitizmom

Nie všetky konšpiračné teórie sa zameriavajú na židov, ale židia boli cieľom konšpiračných teórií po stáročia. Židia boli falošne obviňovaní z dôvodov kríz, ako sú choroby, vojny a hospodárske krízy.

Medzi najbežnejšie antisemitské príbehy patria tvrdenia, že „židia“ ovládajú vládu, médiá alebo banky na nekalé účely. Niektorí antisemiti napriek rozsiahlym historickým dôkazom nepravdivo tvrdia, že holokaust spôsobili židia, alebo že sa nikdy nestal.

Na čo si dávať pozor:

 • Otvorene urážajúci a ponižujúci jazyk
 • Skrytý a kódovaný antisemitský jazyk (napr. „elity východného pobrežia“ v Spojených štátoch amerických)
 • Prepojenie údajného sprisahania so židovskými jednotlivcami alebo skupinami (napr. rod Rothschildovcov alebo filantrop George Soros) či s Izraelským štátom.
 • Odkazy na Protokoly sionských mudrcov, falšovaný pamflet židovského plánu svetovej nadvlády stojaci za mnohými antisemitskými príbehmi o sprisahaní.

Antisemitizmus je forma diskriminácie. Pred zdieľaním si informácie overte. Zastavte šírenie konšpiračných teórií.

Ako sa proti konšpiračným teóriám brániť a ako ich vyvracať

Zastavenie šírenia konšpiračných teórií je náročné. Neexistuje žiadne všeobecne platné riešenie. Závisí to od úrovne vystavenia konšpiračným teóriám. Ľudí, ktorí neochvejne veria konšpiračným teóriám, je veľmi ťažké presvedčiť.

Úroveň 1: Nízke vystavenie konšpiračným teóriám

OBRANA – Informovaní ľudia sú odolnejší:

 1. Včas ľudí upozornite na existenciu konšpiračných teórií.
 2. Podporujte racionálne myslenie kladením otázok a overovaním faktov.
 3. Upozornite ľudí na argumenty, ktoré stoja za najbežnejšími konšpiračnými teóriami o ochorení COVID-19, a na kľúčové črty konšpiračného myslenia – podozrenie na oficiálne účty, odolnosť voči dôkazom o opaku, opätovná interpretácia náhodných udalostí ako súčasť širšieho modelu.

Úroveň 2: Vysoké vystavenie konšpiračným teóriám

VYVRACANIE – Fakty a logika hrajú dôležitú úlohu

Čo robiť

 1. Zamerajte sa na fakty, ktoré chcete komunikovať, nie na mýtus, ktorý chcete vyvrátiť.
 2. Vyberte si svoj cieľ – autora, zdroj alebo logiku, ktoré stoja za konšpiračnou teóriou.
 3. Pred citovaním konšpiračnej teórie vždy jasne uveďte, že informácie sú nesprávne.
 4. Poskytnite alternatívne vysvetlenie založené na faktoch.
 5. Ak je to možné, podporte svoje tvrdenie vizuálnymi pomôckami.

Čo nerobiť

 1. Nezameriavajte sa najprv na konšpiračnú teóriu. Neposilňujte ju.
 2. Nezahlcujte informáciami.

Naučte sa, ako reagovať. Zastavte šírenie konšpiračných teórií.

Ako viesť rozhovor s niekým, kto neochvejne verí konšpiračným teóriám

Mnoho konšpiračných teoretikov je hlboko presvedčených o tom, čomu veria. Okolo toho sa točí celý ich život a svetonázor.

Keď hovoríte s niekým, kto neochvejne verí konšpiračnej teórii, uvedomte si, že:

 • Akýkoľvek argument, ktorý spochybňuje konšpiračnú teóriu, môže považovať za dôkaz, že ste súčasťou sprisahania, čo jeho presvedčenie ešte posilní.
 • Pravdepodobne verí viac ako jednej konšpiračnej teórii.
 • Pravdepodobne sa bude tvrdo hádať, aby obhájil svoje presvedčenie.

Čo teda môžete urobiť?

 • Podporujte otvorenú diskusiu a otázky.
 • Podrobne sa pýtajte na jeho teóriu s cieľom vyvolať sebareflexiu.
 • Uveďte zoznam dôveryhodných bývalých konšpiračných teoretikov, ktorí kedysi verili tomu istému.
 • Buďte opatrní a pri téme používajte rôzne zdroje.
 • Nerobte si posmech. Pokúste sa pochopiť, prečo verí tomu, čomu verí.
 • Prejavte empatiu. Ten človek môže byť často skutočne vystrašený a zúfalý.
 • Choďte krok za krokom. Zamerajte sa na jednoduché fakty a logiku namiesto toho, aby ste pokryli každý detail.
 • Netlačte na neho. Priveľký tlak by mohol priniesť viac škody ako úžitku. Nechajte mu čas na spracovanie a skúste to znova.

Používajte empatiu a otázky. Zastavte šírenie konšpiračných teórií.

Konšpiračné teórie: Súvislosť s ochorením COVID-19

COVID-19 je nové ochorenie spôsobené najnovšie objaveným koronavírusom. Vedecké dôkazy ukazujú, že koronavírusy vo všeobecnosti pochádzajú zo zvierat. Živočíšny zdroj ochorenia COVID-19 sa zatiaľ nepotvrdil (WHO, 2020).

Neistota, strach a zložitosť pandémie ochorenia COVID-19 podnietili súvisiace konšpiračné teórie. Pokúšajú sa ,vysvetliť‘, prečo k pandémii ochorenia došlo a kto má z toho úžitok.

Celosvetová štúdia 28 krajín odhalila, že viac ako 3 z 10 opýtaných ľudí verí, že šírenie vírusu ochorenia COVID-19 zámerne spôsobuje cudzia moc alebo iná sila (Gallup International, marec 2020).

Buďte opatrní, konšpiračné teórie sú zradné: ignorujú vedecké dôkazy a nepravdivo obviňujú jednotlivcov a skupiny, ktoré za pandémiu nemôžu. Nezdieľajte ich.

Aké sú varovné signály?

 • Tvrdenia, že vírus umelo vytvorili (napr. v laboratóriu) ľudia s osobitným záujmom (napr. na zníženie svetovej populácie).
 • Tvrdenia, že vírus sa šíril zámerne alebo sa jeho prirodzené šírenie umelo zvyšovalo, aby uškodilo čo najviac ľuďom (napr. signálmi 5G).
 • Tvrdenia, že vakcíny a lieky sa zámerne zadržiavajú, aby sa nenarušilo šírenie a uškodilo sa čo najviac ľuďom.
 • Tvrdenia, že určité hygienické opatrenia na potlačenie šírenia vírusu sa používajú na úmyselné škodenie spoločnosti alebo na jej kontrolu (napr. vakcíny, masky).

Zapamätajte si: Nikto nie je zodpovedný za vytvorenie vírusu, ale všetci môžeme pomôcť pri obmedzovaní jeho šírenia.

Spoliehajte sa na overené informácie. Ak máte pochybnosti, informácie nezdieľajte. Zastavte šírenie konšpiračných teórií.

Konkrétne protiopatrenia proti konšpiračným teóriám

Ak ste si istí, že ste identifikovali konšpiračnú teóriu, je lepšie na ňu reagovať, ako ju ignorovať. Tu je niekoľko konkrétnych spôsobov:

Na sociálnych médiách:

 • Komentujte s overenými informáciami (napr. z webových sídel zameraných na overovanie faktov)
 • NEZDIEĽAJTE príspevok

Na webových sídlach a blogoch:

 • Obráťte sa s overenými informáciami na autora alebo správcu webového sídla a požiadajte ich o vykonanie opravy
 • NEZDIEĽAJTE príspevok z webového sídla ani z blogu

V médiách:

 • Kontaktujte redakčnú radu
 • Obráťte sa na vašu miestnu/národnú tlačovú radu alebo tlačového ombudsmana
 • NEZDIEĽAJTE materiál

Spoliehajte sa na overené informácie. Bojujte proti nepravdivým informáciám. Zastavte šírenie konšpiračných teórií.

Ako môžu novinári informovať o konšpiračných teóriách?

Spoľahlivé zdroje informácií sú zásadné na boj proti šíreniu konšpiračných teórií a dezinformácií. Novinári by mali informovať zodpovedne použitím overených zdrojov, pričom by sa mali uistiť, že neposilňujú konšpiračné teórie. To môže byť problém.

Novinári by pri informovaní o konšpiračných teóriách mali:

 • Zdôrazňovať v titulkoch základné fakty, nie konšpiračné teórie
 • Posilňovať základné fakty v hlavnom texte použitím overených informácií
 • Varovať pred obehom súvisiacich konšpiračných teórií pred tým, ako sa na ne odkáže
 • Vysvetľovať, ako zavádzajú

Buďte kvalitným novinárom. Spoliehajte sa na overené informácie. Zastavte šírenie konšpiračných teórií.

S poďakovaním Michaelovi Butterovi, spoluautorovi COMPACT Guide to Conspiracy Theories (UCELENÝ sprievodca konšpiračnými teóriami), a Johnovi Cookovi a Stephanovi Lewandowskemu, autorom The Debunking Handbook (Príručka o odhaľovaní) a The Conspiracy Theory Handbook (Príručka o konšpiračných teóriách).

Dokumenty

12 AUGUST 2020
10 infographics to counter conspiracy theories (English)
English
(17.29 MB - ZIP)
Stiahnuť
2 OKTÓBER 2020
10 infographics to counter conspiracy theories (Czech)
Czech
(23.49 MB - ZIP)
Stiahnuť
5 OKTÓBER 2020
10 infographics to counter conspiracy theories (Italian)
Italian
(19.3 MB - ZIP)
Stiahnuť
5 OKTÓBER 2020
10 infographics to counter conspiracy theories (Portuguese)
Portuguese
(23.84 MB - ZIP)
Stiahnuť
6 NOVEMBER 2020
10 infographics to counter conspiracy theories (German)
English
(20.05 MB - ZIP)
Stiahnuť
19 FEBRUÁR 2021
10 infographics to counter conspiracy theories (Spanish)
English
(19.51 MB - ZIP)
Stiahnuť
19 FEBRUÁR 2021
10 infographics to counter conspiracy theories (French)
English
(20.13 MB - ZIP)
Stiahnuť