Skip to main content

Ce înseamnă asigurarea protecției datelor „începând cu momentul conceperii” și „în mod implicit”?

Răspuns

Societățile/organizațiile sunt încurajate să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice încă din primele etape ale proiectării operațiilor de prelucrare, astfel încât să garanteze principiul confidențialității și al protecției datelor chiar de la început („protecția datelor începând cu momentul conceperii”). În mod implicit, societățile/organizațiile ar trebui să se asigure că datele cu caracter personal sunt prelucrate cu cel mai ridicat nivel de protecție (adică numai datele necesare, perioadă scurtă de stocare, accesibilitate limitată), astfel încât, în mod implicit, datele cu caracter personal să nu poată fi accesate de un număr nelimitat de persoane („protecția datelor în mod implicit”).

Exemple

Protecția datelor începând cu momentul conceperii
 Utilizarea pseudonimizării (înlocuirea materialului identificabil personal cu identificatori artificiali) și a criptării (codificarea mesajelor astfel încât numai persoanele autorizate să le poată citi).

Protecția datelor în mod implicit
O platformă de rețele sociale ar trebui încurajată să stabilească setările de profil ale utilizatorilor în modul cel mai favorabil confidențialității, de exemplu, limitând de la început accesibilitatea profilului utilizatorilor, astfel încât acesta să nu poată fi accesat în mod implicit de un număr nelimitat de persoane.

Referințe

Examples

Data protection by design
The use of pseudonymisation (replacing personally identifiable material with artificial identifiers) and encryption (encoding messages so only those authorised can read them).

Data protection by default
A social media platform should be encouraged to set users’ profile settings in the most privacy-friendly setting by, for example, limiting from the start the accessibility of the users’ profile so that it isn’t accessible by default to an indefinite number of persons.