Skip to main content

Suntem obligați întotdeauna să ștergem datele cu caracter personal dacă o persoană ne cere acest lucru?

Răspuns

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) le acordă persoanelor fizice dreptul de a solicita ștergerea datelor proprii, iar organizațiile au obligația de a da curs solicitării, cu excepția următoarelor cazuri:

  • datele cu caracter personal pe care societatea/organizația dvs. le deține sunt necesare pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare;
  • există o obligație legală care vă impune să păstrați datele;
  • din motive de interes public (de exemplu, sănătate publică, scopuri de cercetare științifică, statistică sau istorică).

Dacă societatea/organizația dvs. a prelucrat date în mod ilegal, trebuie șterse. În cazul unei solicitări a unei persoane fizice, datele colectate când persoana era încă minoră trebuie șterse.

În ceea ce privește dreptul de a fi uitat online, organizațiile au obligația de a lua măsuri rezonabile (de exemplu, măsuri tehnice) pentru a informa alte site-uri că o anumită persoană a solicitat ștergerea datelor sale cu caracter personal.

De asemenea, datele pot fi păstrate dacă au fost supuse unui proces adecvat de anonimizare.

Exemple

Nu este obligatorie ștergerea datelor

Societatea/organizația dvs. administrează un ziar online. Unul dintre jurnaliștii săi publică un articol despre faptul că un politician a spălat bani în bănci off-shore. Politicianul solicită ștergerea articolului pentru că se prelucrează datele sale cu caracter personal. Având în vedere că utilizați datele cu caracter personal pentru a vă exercita dreptul la liberă exprimare, în principiu, societatea/organizația dvs. nu are obligația de a șterge datele respective. În practică însă, obligația depinde de legislația națională în vigoare.

Este obligatorie ștergerea datelor

Societatea/organizația dvs. administrează o platformă de rețele sociale. Un minor încarcă fotografii; câțiva ani mai târziu însă, el decide că fotografiile respective i-ar putea afecta negativ perspectivele de carieră. Pentru că persoana era minoră la momentul încărcării fotografiilor, societatea/organizația dvs. avea obligația de a le șterge. Mai mult, dacă fotografiile au fost prelucrate și pe alte site-uri, societatea/organizația dvs. trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a le informa că s-a depus o cerere de ștergere a fotografiilor.

Referințe

1 Sinteza hotărârii se găsește în JO C 212, 7.7.2014, p.4

Examples

Data do not have to be deleted

Your company/organisation runs an online newspaper. One of your journalists publishes a story on how a politician had laundered money in off-shore banks. The politician requests to remove the story because his personal data is being processed. Since the personal data is used to exercise the right of freedom of expression, your company/organisation is,  in principle, not obliged to delete such data. However, this will depend on the national legislation in place.

Data have to be deleted

Your company/organisation runs a social media platform. A minor uploads photos; however, some years later he decides that the said photos are potentially harming his career prospects. Since the individual was a minor at the time of uploading, your company/organisation is obliged to delete the said photos. Furthermore, if the photos have been processed on other websites, your company/organisation must take reasonable steps to inform them that a request to delete the photos was filed.