Skip to main content

Europos Sąjungos viešoji tarnyba

Europos Komisijos darbuotojai priklauso Europos Sąjungos viešosios tarnybos tarnautojų sistemai.

Komisijoje dirba apie 32 000 nuolatinių ir pagal laikinas sutartis priimtų darbuotojų. Tai už politiką atsakingi pareigūnai, tyrėjai, teisininkai, vertėjai ir kt.

Elgesio kodeksas

Tiek dirbantys ir vykdantys profesines pareigas, tiek baigę tarnybą Europos valstybės tarnautojai privalo laikytis elgesio kodekso. Šios taisyklės išdėstytos Tarnybos nuostatuose ir Gero administracinio elgesio kodekse.

Jei piliečiui atrodo, kad Komisijos darbuotojas pažeidė elgesio kodeksą, jis gali pateikti skundą. 

Darbuotojų elgesio kodeksas

Europos Komisijos darbuotojų statistika

English content available via https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/commission-staff_en

Kad geriau suprastumėte šiuos duomenis, naudokite pilietybės (ISO kodas) kriterijų.