Skip to main content
GeneraldirektoratJRC

Gemensamma forskningscentrumet

Kommissionens gemensamma forskningscentrum stöder EU:s beslutsfattande genom oberoende och evidensbaserad vetenskaplig rådgivning.

Aktuellt

https://ec.europa.eu/jrc/en/news-list

Ansvarsområden

Research and innovation

  • Stödja kommissionens avdelningar.
  • Ta sig an viktiga samhällsutmaningar och utveckla nya metoder, verktyg och standarder.
  • Dela sin kunskap med EU-länderna, forskarvärlden och internationella partner.
  • Stödja investeringar i innovation enligt Horisont 2020-programmet.
  • Bedriva Euratomfinansierad forskning om kärnsäkerhet.

 

Gemensamma forskningscentrumet bidrar till följande av kommissionens tio politiska prioriteringar:

Vårt uppdrag

https://ec.europa.eu/jrc/en/about

Planer och rapporter

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Ledning och organisation

Joint Research Centre - Organisation chart
English
(957.86 KB - PDF)
Ladda ner

Kontakt

Namn
Gemensamma forskningscentrumet
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Postadress
Gemensamma forskningscentrumet, Europeiska kommissionen, Rue du Champ de Mars 21, 1050 Brussels, Belgien