Skip to main content
Logotip Europske komisije
Glavna upravaJRC

Zajednički istraživački centar

JRC stavlja na raspolaganje neovisna i činjenična znanja i znanstvene spoznaje, čime se podupire pozitivan utjecaj politika EU-a na društvo. 

Aktualno

Novosti u ovom odjelu

Odgovornosti

Istraživanje i inovacije

  • stvaranje, obrada i tumačenje znanja radi podupiranja europskih politika neovisnim dokazima
  • razvoj inovativnih alata i njihovo stavljanje na raspolaganje oblikovateljima politika
  • predviđanje novih problema koji se trebaju riješiti na razini EU-a i razumijevanje političkog okruženja
  • razmjena znanja s državama članicama EU-a, znanstvenom zajednicom i međunarodnim partnerima
  • doprinos općem cilju programa Obzor 2020.
  • provođenje istraživanja o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti koje financira Euratom kako bi se doprinijelo prijelazu na gospodarstvo bez emisija ugljika

Misija

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – strategija odjela, ciljevi za razdoblje od 2020. do 2024.

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Program rada JRC-a za 2021. i 2022. – brošura u kojoj je predstavljen rad JRC-a s kratkim, konkretnim primjerima novih i tekućih aktivnosti

Vodstvo i ustroj

1 OŽUJAK 2023
Joint Research Centre - Organisation chart
English
(957.79 KB - PDF)
Preuzimanje
13 PROSINAC 2022
Members of the JRC Board of Governors
English
(PDF)
Preuzimanje

Kontakt

Ime
Zajednički istraživački centar
Broj telefona
+32 2 299 11 11 (centrala Komisije)
Poštanska adresa
Zajednički istraživački centar, Europska komisija, Rue du Champ de Mars 21, 1050 Bruxelles, Belgija