Skip to main content
Direttorat ġeneraliJRC

Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka

Il-JRC jipprovdi għarfien u xjenza indipendenti bbażati fuq l-evidenza, filwaqt li jappoġġja l-politiki tal-UE biex iħallu impatt pożittiv fuq is-soċjetà. 

L-aktar reċenti

L-aħbarijiet kollha minn dan id-dipartiment

Responsabbiltajiet

Ir-riċerka u l-innovazzjoni

  • joħloq, jimmaniġġja u jagħti sens lill-għarfien biex jappoġġja l-politiki Ewropej b’evidenza indipendenti
  • jiżviluppa għodod innovattivi u jagħmilhom disponibbli lil dawk li jfasslu l-politika
  • jantiċipa kwistjonijiet emerġenti li jeħtieġ li jiġu indirizzati fil-livell tal-UE u jifhem l-ambjenti ta’ politika
  • jikkondividi l-għarfien mal-pajjiżi tal-UE, il-komunità xjentifika u s-sħab internazzjonali
  • jikkontribwixxi għall-objettiv ġenerali ta’ Orizzont 2020
  • iwettaq riċerka ffinanzjata mill-Euratom dwar is-sikurezza u s-sigurtà nukleari biex jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn ekonomija ħielsa mill-karbonju

L-istqarrija tal-missjoni

Pjanijiet u rapporti

Il-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni - ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-istituzzjoni kollha għas-sena kurrenti

Il-pjan strateġiku - strateġija tad-dipartiment, objettivi għall-2016-2020

Il-pjan ta’ ġestjoni - outputs imbassrin tad-dipartiment, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Ir-rapport annwali tal-attività - kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Il-Programm ta’ Ħidma tal-JRC 2021-2022 - fuljett li juri dak li qed jaħdem fuqu l-JRC b’xi eżempji qosra u konkreti kemm ta’ attivitajiet ġodda kif ukoll ta’ dawk li diġà għaddejjin.

Tmexxija u organizzazzjoni

1 MARZU 2023
Joint Research Centre - Organisation chart
English
(957.79 KB - PDF)
Iddawnlowdja
13 DIĊEMBRU 2022
Members of the JRC Board of Governors
English
(PDF)
Iddawnlowdja

Kuntatt

Isem
Joint Research Centre
Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11 (is-switchboard tal-Kummissjoni)
Indirizz postali
Il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, European Commission, Rue du Champ de Mars 21, 1050 Brussels, Belgium