Skip to main content

Legislație

17 DECEMBRIE 2020
MFF Regulation, OJ L 433I , 22.12.2020
English
(314.9 KB - HTML)
Descărcați
14 DECEMBRIE 2020
European Union Recovery Instrument Regulation, OJ L 433I , 22.12.2020
English
(250.67 KB - HTML)
Descărcați
16 DECEMBRIE 2020
Interinstitutional Agreement, OJ L 433I , 22.12.2020
English
(398.92 KB - HTML)
Descărcați
16 DECEMBRIE 2020
Regulation on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget, OJ L 433I , 22.12.2020
English
(293.91 KB - HTML)
Descărcați
15 DECEMBRIE 2020
Own Resources Decision, OJ L 424, 15.12.2020
English
(300.63 KB - HTML)
Descărcați

Ajustări

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul privind CFM 2021-2027, Comisia efectuează în fiecare an, înaintea procedurii bugetare pentru exercițiul n+1, o ajustare tehnică a CFM și comunică această ajustare Parlamentului European și Consiliului.

7 IUNIE 2022
COM(2022) 266 Technical adjustment for the year 2023
English
(375.79 KB - PDF)
Descărcați
7 IUNIE 2022
COM(2022) 266 Technical adjustment for the year 2023 – Annex
English
(146.29 KB - PDF)
Descărcați

Articolul 7 din Regulamentul privind CFM prevede o ajustare specifică a plafoanelor CFM, urmând să fie efectuată de Comisie la începutul anului 2022, prin care creditele de angajament alocate în 2021 care nu sunt utilizate sau reportate pot fi transferate pentru fondurile identificate care fac obiectul gestiunii partajate, în cazul adoptării, după 1 ianuarie 2021, a unor noi norme sau programe care fac obiectul gestiunii partajate. Cele nouă fonduri în cauză, a căror listă este prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM, sunt Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, Fondul pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize.

Rezultatele ajustărilor plafoanelor CFM de la rubricile 2a, 3, 4 și 5 efectuate în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind CFM sunt incluse în Comunicarea COM(2022) 80.

28 IANUARIE 2022
COM(2022) 80 Adjustment of the MFF in accordance with Article 7 of Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093
English
(203.26 KB - PDF)
Descărcați
28 IANUARIE 2022
COM(2022) 80 Adjustment of the MFF in accordance with Article 7 of Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 - Annex
English
(145.44 KB - PDF)
Descărcați
7 IUNIE 2021
COM(2021)365 Technical adjustment for the year 2022
English
(461.9 KB - PDF)
Descărcați
7 IUNIE 2021
COM(2021)365 Technical adjustment for the year 2022 - Annex
English
(287.91 KB - PDF)
Descărcați
18 DECEMBRIE 2020
COM(2020)848 Technical adjustment for the year 2021
English
(210.89 KB - PDF)
Descărcați
18 DECEMBRIE 2020
COM(2020)848 Technical adjustment for the year 2021 - Annex
English
(122.68 KB - PDF)
Descărcați

Fișe informative

11 NOIEMBRIE 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Descărcați

Discursuri și declarații

[node:146909:view-mode:teaser]{EU budget: European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027 as Teaser}

[node:137878:view-mode:teaser]{Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary on the conclusions of the [...] July 2020 as Teaser}

Întrebări și răspunsuri

[node:146923:view-mode:teaser]{Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027 as Teaser}