Skip to main content

Európai polgári kezdeményezés

Az EU polgárai közös összefogással felkérhetik az Európai Bizottságot jogszabályjavaslat kidolgozására.

Mi is pontosan az európai polgári kezdeményezés?

Az európai polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy Ön – más uniós polgárokkal összefogva – tevékenyen részt vegyen az uniós szakpolitikai döntéshozatalban.

Ha szeretné, hogy az EU lépéseket tegyen valamilyen ügy érdekében, polgári kezdeményezést indíthat, felkérve az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő új uniós jogszabály elfogadására irányuló javaslatot a témában.

A Bizottság csak akkor bírálja el a kezdeményezést, ha azt Unió-szerte legalább egymillió polgár támogatja aláírásával.

További információk az európai polgári kezdeményezésről

Hogyan lehet polgári kezdeményezést indítani?

Európai polgári kezdeményezés indításához először is szervezői csoportot kell létrehozni.

A csoportot legalább 7 – az EU legalább 7 különböző tagországában élő – uniós polgárnak kell alkotnia. Nem feltétel, hogy 7 különböző ország állampolgárai legyenek, az viszont igen, hogy életkoruk alapján szavazhassanak az európai parlamenti választásokon saját országukban.

Ezt követően a csoportnak kérelmeznie kell a Bizottságnál a kezdeményezés nyilvántartásba vételét. Nyilvántartásba vétel előtt a Bizottság ellenőrzi, hogy a javasolt kezdeményezés megfelel-e a vonatkozó jogi követelményeknek – különös tekintettel arra, hogy a kezdeményezés tárgya a Bizottság hatáskörébe tartozik-e.   

Azután, hogy a Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, a szervezői csoport megkezdheti a támogató nyilatkozatok gyűjtését EU-szerte.

Itt indíthat polgári kezdeményezést

Hasznos tudnivalók, tanácsok, kapcsolatépítési lehetőségek és segédanyagok

A Bizottság nyilvántartásba vette az Ön kezdeményezését. Hogyan tovább?

A kezdeményezésnek teljesítenie kell bizonyos feltételeket, köztük a következőket:

  • össze kell gyűlnie legalább egymillió érvényes aláírásnak,
  • legalább 7 EU-ország lakosainak támogatniuk kell aláírásukkal a kezdeményezést (és az aláírások számának az egyes országokban el kell érnie az adott országra vonatkozóan előírt minimumot).

Ha az összes feltétel teljesül, a Bizottság megvizsgálja a kezdeményezést.

A benyújtást követő 1 hónapon belül:

  • a Bizottság illetékes munkatársai találkoznak a szervezőkkel.

A benyújtást követő 3 hónapon belül:

  • a szervezők lehetőséget kapnak arra, hogy az Európai Parlamentben nyilvános meghallgatáson ismertessék kezdeményezésüket.

A benyújtást követő 6 hónapon belül:

  • a Bizottság hivatalos választ ad, amelyben ismerteti döntését, és megindokolja, miért tesz vagy nem tesz javaslatot új jogszabály elfogadására a kezdeményezés nyomán.

További információk a kezdeményezések elbírálásáról