Skip to main content

Finansieringsprogram

Portal för bidrag och upphandlingar med finansieringsprogrammens aktuella ansökningsomgångar inom ansvarsområdena för generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor.

Använd portalen för bidrag och upphandlingar för att hitta aktuella ansökningsomgångar på områdena rättsliga frågor och konsumentfrågor.

Latest