Skip to main content
GeneraldirektoratAGRI

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Det här generaldirektoratet ansvarar för EU:s strategier för jordbruk och landsbygdsutveckling och har hand om alla aspekter av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Aktuellt

Ansvarsområden

Generaldirektoratet tar fram och genomför kommissionens initiativ på följande områden:

Agriculture and rural development

Planer och rapporter

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Ledning och organisation

12 JANUARI 2017
Agriculture and Rural Development - Organisation chart
English
(673.12 KB - PDF)
Ladda ner

Kontakt

Namn
Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Postadress
Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien